lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Branschexpertis

Många gånger behöver våra studenter och forskare komma i kontakt med dig som sitter inne med specifika kunskaper om din bransch, ditt speciella yrke eller företag. Det kan röra sig om intervjuer i samband med PM, uppsatser, enkäter eller forskningsrapporter.

Säkert kommer du själv ihåg hur svårt det kunde vara att hitta rätt person att svara på frågorna man kämpade med under uppsatsskrivandet?! Alla kontakter förmedlas initialt genom alumnikoordinatorn så du behöver inte oroa dig över att bli nedringd av ambitiösa studenter.

Holger Crafoord Ekonomicentrum 3

Vi behöver din expertis! Anmäl ditt intresse i AlumniNet, så förmedlar vi kontakten med våra studenter och lärare.

Logga in i AlumniNet