lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Alumni Öresund

Alumni Öresund är en sammanslagning av de lokala klubbarna i Lund och Malmö. Alumni Lund bildades 2002 i syfte att skapa och underhålla gemenskap mellan tidigare ekonomistudenter. Klubbens ledord var de fyra K:na – kontaktskapande, kunskapsgivande, kul och kommersiellt. Alumni Lund anordnade bl a företagsbesök på Gambro i Lund och en serie frukostseminarier med intressanta gäster.

Alumni Malmö drog igång i början av 2002 av ett gäng entusiastiska gamla lundaekonomer, numera bosatta i Malmö. Syftet var att komplettera moderföreningens verksamhet med ett mer lokalt verksamt nätverk i Malmöregionen. Alumni Malmö arrangerade bl a företagsbesök på Nordea med temat “Företagsfusion/- integration ur ett nordiskt perspektiv”, chokladprovning med Nils Stormby, företagsbesök på SVT Syd och publik vid inspelningen av “Snacka om nyheter” samt företagsbesök på Skånemejerier i Malmö med temat “Functional food”.

2004 gick de båda föreningarna samman och bildade Alumni Öresund. Genom att arrangera olika aktiviteter för våra medlemmar vill vi skapa en mötesplats för socialt och professionellt utbyte, ge tillfälle till ny kunskap inom gamla och nya områden, behålla kontakten med Ekonomihögskolan och näringslivet, och inte minst att ha roligt tillsammans. Målsättningen är att ha cirka fyra aktiviteter per år av olika karaktär. Vi mixar intressanta företagsbesök och spännande föredragshållare med “lättare” nöjesaktiviteter och sociala tillställningar.

Välkommen att höra av dig om Alumni Öresund!

Öresundsbron