lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

E-böcker

E-böcker hittar du i LUBsearch eller i ePublications. Med viss fördröjning är e-böcker även sökbara i bibliotekskatalogerna Lovisa och Libris

De flesta e-böcker går att ladda ner och oftast går det att skriva ut ett antal sidor. Om du vill läsa en e-bok utanför campus behöver du logga in med ditt StiL- eller Lucat-konto.

Du kan läsa mer om e-böcker i guiden E-books.

Vill du veta vilka kursböcker som finns tillgängliga som e-bok? Nedan hittar du förteckningar över de e-böcker som är aktuella som kursböcker vid Ekonomihögskolan:

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Handelsrätt

Informatik

Nationalekonomi

Statistik

Metodböcker