lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Här hittar du e-böckerna

E-böcker och annat elektroniskt material hittar du i söksystemet LUBsearch.

LUBsearch

E-böcker och tidskrifter A - Z

Hjälp

Läs mer här ifall du har några frågor kring hur man hittar, kommer åt och använder e-böcker vid Lunds universitet.

Läs mer om LUBsearch