lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Fjärrlån och artikelkopior

Låna från andra bibliotek

Om du vill låna en bok som inte finns vid Lunds universitets bibliotek, kan den lånas in från ett annat bibliotek i Sverige eller utomlands. Även beställning av kopior av artiklar från andra bibliotek räknas som fjärrlån.

Hur beställer man fjärrlån/artikelkopior?

Kontrollera först via vår bibliotekskatalog Lovisa eller genom LUBsearch att materialet inte finns att låna vid Lunds universitetsbibliotek.

Använd beställningsformuläret för fjärrlån. Logga in med ditt StiL- eller Lucat-konto. Observera att kopior alltid är avgiftsbelagda, liksom boklån utanför Norden!

Beställ fjärrlån

Vem kan beställa fjärrlån/artikelkopior?

Studenter, forskare, lärare eller övrig anställd vid Ekonomihögskolan som är registrerad låntagare kan beställa fjärrlån genom Ekonomihögskolans bibliotek. Övriga låntagare hänvisar vi till respektive fakultets- och institutionsbibliotek inom nätverket för Lunds universitets bibliotek (LUB).
Personer utan anknytning till Lunds universitet kan beviljas fjärrlån endast om särskilda skäl föreligger.

Vad kan beställas?

Böcker och tidskriftsartiklar kan beställas från svenska och utländska bibliotek. Artiklar ur tidskrifter kan levereras som kopior mot en avgift.

Prislista (artikelkopior/boklån utanför Norden)

Observera att antalet titlar/fjärrlån kan begränsas!

Vad kan inte beställas?

Skönlitteratur, kursböcker, examensarbeten, referensverk och tidskrifter lånas i allmänhet inte in via fjärrlån.

Om önskat material finns lokalt inom LUB-nätverket lånas det inte in via fjärrlån - inte ens om materialet är utlånat vid tillfället. Kontrollera därför alltid först att boken eller tidskriften inte finns vid något av LUB-biblioteken. Sök efter böcker och tidskrifter i bibliotekskatalogen Lovisa och i LUBsearch efter artiklar som vi har tillgång till elektroniskt.

Vad händer sedan med beställningen?

Lån från bibliotek inom Sverige anländer oftast inom 7-14 dagar. Fjärrlån från andra länder kan ta betydligt längre tid. Ange därför alltid det datum varefter beställningen inte längre är aktuell.

När fjärrlånet anlänt meddelas du via e-post. Det är därför viktigt att du anger korrekt e-postadress i beställningsformuläret, för att du ska få ditt fjärrlån så fort som möjligt.

Lånetiden bestäms av utlånande bibliotek. Om du skulle behöva låna om en fjärrlånad bok, måste du kontakta oss på Ekonomihögskolans bibliotek.

Kontakt

Lars-Olof Ivarsson
bibliotekarie

Telefon: +46462227688
lars-olof.ivarsson@ehl.lu.se
Rum:

Sök bok eller artikel

Bibliotekskatalogen Lovisa

LUBsearch

Nationella katalogen Libris

I Libris kan du se vilka böcker som finns vid andra bibliotek i Sverige. Du kan inte beställa direkt genom Libris, utan måste beställa ditt material via vårt beställningsformulär.