lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Claes Olsson

Fakultetsbibliotekarie

Claes är tjänstledig från biblioteket tills vidare.
 

Claes är fakultetsbibliotekarie på Ekonomihögskolans bibliotek. Han ägnar sig främst åt administrativa arbetsuppgifter, men tjänstgör även i låneexpeditionen.

Kontakt

Claes Olsson

claes.olsson@ehl.lu.se

Claes Olsson

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45