lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Jens Fischer

Periodica, låneexpeditionen

Jens är periodicaansvarig och registrerar alla inkommande tidskrifter i bibliotekskatalogen Lovisa.

Han tjänstgör även i bibliotekets låneexpedition.

 

Jens Fischer
Bibliotekarie

jens.fischer@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 94 45

Jens Fischer