lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lånevillkor

Våra gemensamma låneregler

Biblioteken vid Lunds universitet har gemensamma lånevillkor. Lånevillkoren är fastställda av Biblioteksstyrelsen och universitetets juridiska enhet. Villkoren innebär att ett avtal träffas mellan låntagare och bibliotek och avtalet börjar gälla i och med att man använder sitt lånekort.

Lånevillkoren i korthet

 • Du måste ha fyllt 18 år för att låna.
 • Lånekort utfärdas mot uppvisande av legitimation.
 • Lånekortet ska uppvisas vid varje lånetillfälle.
 • Du är ansvarig för alla lån som görs med ditt lånekort.
 • Du är skyldig att notera lånetidens längd.
 • Lånat material ska återlämnas innan lånetiden har gått ut.
 • Förseningsavgift tas ut för kurslitteratur som inte lämnas i tid. För närvarande 10 kronor per bok och dag.
 • Har du en skuld på 100 kr eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga LUB-bibliotek.
 • Förlust av lånekort skall anmälas till något LUB-bibliotek som spärrar kortet. Låntagaren ansvarar för alla lån till dess anmälan av förlust har kommit LUB till handa.
 • Förlorat lånekort kan ersättas med ett nytt mot en avgift på 25 kr.
 • Ändringar av namn, adress och e-post görs via Dina lån i bibliotekskatalogen Lovisa.
 • Du har rätt till återlämningskvitto vid återlämningstillfället.

 

Förseningsavgifter

Biblioteket tar ut förseningsavgift på kursböcker - 10 kronor per bok och dag. Det är alltid låntagarens skyldighet att se till att lånade böcker återlämnas i tid - oavsett om det har skickats ut någon påminnelse eller ej. 

För att undvika förseningsavgift måste kursböcker återlämnas innan biblioteket har stängt. Om böcker läggs i återlämningslådan efter stängning avregistreras de först följande vardag och då  blir det 10 kronor i avgift.

 

Utskick av tryckta förseningsbrev har upphört

Lunds universitets bibliotek skickar inte ut några tryckta förseningsbrev eller hämtbrev. Detta innebär att om du vill ha notifikationer från vår bibliotekskatalog Lovisa måste du ange en e-postadress i ditt låntagarkonto. Gör detta genom att gå till bibliotekskatalogen Lovisa och logga in under Dina Lån.