lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lånevillkor

Gemensamma allmänna lånevillkor gäller på alla bibliotek som ingår i nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB). Lånevillkoren är fastställda av Biblioteksstyrelsen och godkända av universitetets juridiska enhet. Lånevillkoren följer ett regeringsbeslut som innebär att avtal om bl a förseningsavgifter kan träffas mellan låntagare och universitet. Villkoren innebär att ett avtal träffas mellan låntagaren och biblioteken. Avtalet börjar gälla i och med att man använder sitt lånekort.

Lånevillkoren i korthet

 • Du måste ha fyllt 18 år för att låna.
 • Lånekort utfärdas mot uppvisande av legitimation.
 • Lånekortet ska uppvisas vid varje lånetillfälle.
 • Du är ansvarig för alla lån som görs med ditt lånekort.
 • Du är skyldig att notera lånetidens längd.
 • Lånat material ska återlämnas innan lånetiden har gått ut.
 • Förseningsavgift tas ut för kurslitteratur som inte lämnas i tid. För närvarande 10 kronor per bok och dag.
 • Har du en skuld på 100 kr eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga LUB-bibliotek.
 • Förlust av lånekort skall anmälas till något LUB-bibliotek som spärrar kortet. Låntagaren ansvarar för alla lån till dess anmälan av förlust har kommit LUB till handa.
 • Förlorat lånekort kan ersättas med ett nytt mot en avgift på 25 kr.
 • Ändringar av namn, adress och e-post görs via Dina lån i bibliotekskatalogen Lovisa.
 • Du har rätt till återlämningskvitto vid återlämningstillfället.

Läs mer om lånevillkoren

 

Förseningsavgifter

Biblioteket tar ut förseningsavgift på kursböcker - 10 kronor per bok och dag. Det är alltid låntagarens skyldighet att se till att lånade böcker återlämnas i tid - oavsett om det har skickats ut någon påminnelse eller ej. 

För att undvika förseningsavgift måste kursböcker återlämnas innan biblioteket har stängt. Om böcker läggs i återlämningslådan efter stängning avregistreras de först följande vardag och då  blir det 10 kronor i avgift.

 

Utskick av tryckta förseningsbrev har upphört

Lunds universitets bibliotek skickar inte ut några tryckta förseningsbrev. Detta innebär att om du vill ha förseningsbrev måste du ange en e-postadress i ditt låntagarkonto. Om du har en registrerad e-postadress får du även påminnelser och hämtbrev.

Det går bra att själv lägga till en e-postadress i Lovisa. Gå till bibliotekskatalogen Lovisa och logga in under Dina Lån. 

Om du inte anmäler en e-postadress måste du själv hålla koll på dina lån i bibliotekskatalogen Lovisa.