lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kursböcker

På Ekonomihögskolans bibliotek hittar du kursböcker inom skolans samtliga ämnesområden. Det finns minst ett referensexemplar och oftast ett antal utlåningsexemplar av varje kursbok.

Student botaniserar bland kursböckerna

Du söker efter våra kursböcker i bibliotekskatalogen Lovisa. Om boken du vill ha är utlånad kan du ställa dig i kö och får sedan ett mejl när boken har kommit in till dig.

Våra kursböcker är placerade i rummet förbi datorerna och kopiatorerna. Kursböckerna är uppställda i bokstavsordning och i de flesta fall står boken på författarens efternamn. Undantag är om boken har en redaktör (editor), eller om boken har fler än tre författare, i så fall står den på titeln. 

Metodböckerna står samlade på hyllan till höger när du kommer in i kursboksrummet.

Du hämtar själv de kursböcker du vill låna i hyllorna och registrerar sedan lånet i lånedisken. Lånetiden på kursböcker är två veckor. Förseningsavgiften är 10 kronor per bok och dag.

Referensexemplar av kurslitteratur frågar du efter i lånedisken (öppnar klockan 10). Vi har minst ett referensexemplar av varje kursbok. Referensexemplaren får inte lånas hem utan läses i biblioteket.

Kursbok Mag är äldre kurslitteratur som är placerad i vårt magasin. Dessa böcker frågar du efter i lånedisken.