lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Nyhetsarkiv

December 2012

Mats Urde är vinnare av LundaEkonomernas pedagogiska pris 2012 på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Priset är till för att främja pedagogisk och studentvänlig undervisning på Ekonomihögskolan samt att premiera de pedagoger på skolan som i sin undervisning går ”beyond call and duty” och som utmärkt sig genom förebildliga och skickliga lärarinsatser.

Mats Urde kommenterar i en artikel om Kungahusets PR-värde.

November 2012

Niklas Bondesson och Kaj-Dac Tam deltar i "The Third Nordic Retail and Wholesale Conference 2012", ett nätverk för akademiker och forskare inom detaljhandelsforskning. Keynote speakers är Anders Dahlvig, f.d. VD och koncernchef på IKEA och Professor Claes-Robert Julander.

Niklas presenterar om hur kreativ reklam påverkar företagets befintliga och potentiella anställdas attityder gentemot varumärket, i sin studie “I’m not that cheap: Exploring the impact of creative advertising on a discount retailer’s attractiveness as an employer” tillsammans med Sara Rosengren.

Kaj-Dac presenterar om samspelet mellan kundernas och de anställdas uppfattningar om varumärket och hur det påverkar deras engagemang och nöjdhet, i sin studie “Aligning internal and external brand perceptions and the impact on commitment and satisfaction: an empirical examination”.

Oktober 2012

LBMG expanderar och inkluderar nu även Frans Melin, ekonomie doktor inom varumärkesstrategi och Johan Gromark, doktorand och varumärkeskonsult.

Johan Anselmsson citeras i Sydsvenskans artikel "Kvinnorna suddades bort" om Ikeas bortredigering av kvinnobilder i den saudiska utgåvan av Ikea-katalogen.

Christian Koch skriver ett inlägg i Nådiga Lundtan om brand management och sin forskning om positionering. Läs inlägget här.

September 2012

Johan Anselmsson deltar i Sveriges Radio Studio Ett (P1) och kommenterar om Kick-offs, personalfester och effekterna på varumärket.

Juli 2012

Johan Anselmsson kommenterar i en artikel om OS i London och varumärkesskydd.

Maj 2012

Niklas Bondesson deltar i en paneldiskussion på temat “Mäta bör man, annars dör man... väl?” under Stockholm Media Week. Detta tillsammans med Magdalena Gerger, vd Systembolaget, och Ulf Hermansson Samell, marknadschef SAS.

April 2012

Niklas Bondesson skriver ett inlägg tillsammans med Sara Rosengren från Handelshögskolan i Stockholm, om hur företags konsumentreklam påverkar befintliga och potentiella anställda. Deras färska studier visar att företag som gör dålig reklam riskerar att göra de egna anställda mindre motiverade, och dessutom kan få det svårt att rekrytera talangfulla medarbetare. Detta på marknadsföringsbloggen The Brand Man.

Mars 2012

Den engelska tidskriften Journal of Brand Management är den ledande sakkunniga tidskriften om brand management och strategi. Mats Urde är nu medlem av det prestigefyllda redaktionsrådet för tidskriften

Niklas Bondesson publicerar artikeln “Brand Image Antecedents of Loyalty and Price Premium in Business Markets” i den vetenskapliga journalen Business and Management Research.

Johan Anselmsson tycker till om varumärkeslojalitet och McDonald’s, i Svenska Dagbladet.

Christian Koch kommenterar vilka konsekvenser Greg Smith’s uppmärksammade avhopp från Goldman Sachs kan få för företagets varumärke, på realtid.se.

Januari 2012

Mats Urde citeras i en artikel om ett kungahus lönsamhet.

Oktober 2011

Mats Urde kommenterar separationen mellan Sony och Ericsson i Svenska Dagbladet.

Johan Anselmsson deltar i en paneldiskussion på temat “Hållbarhet - en lönsam affär?” i samband med Tillväxtdagen SydöstSe ett utdrag från diskussionen.

September 2011

Studenterna på kandidatkursen i marknadsföring hjälper Unilever att re-lansera varumärket Flora.

Doktoranden Christian Koch lägger fram sin Research Proposal med titeln Corporate Brand Positioning - Exploring B2B Positioning Processes.

Doktoranden Kaj-Dac Tam lägger fram sin Research Proposal med titeln Brand Alignment - The interplay between brand identity, image and performance.

Augusti 2011

Johan Anselmsson är månadens forskare på Svenska Marknadsförbundet och håller föredrag om hur företag kan kapitalisera på sitt varumärke.

Maj 2011

Johan Anselmsson deltar i en paneldebatt på Sydsvenska Handelskammaren, om internetekonomin och effekter på framtidens företagande, marknadsföring och varumärkesbyggande. Några av de övriga medverkande var Google, Boston Consulting Group, Minc och Näringslivsutskottet.

Affärsvärlden skriver om den employer branding-studie Niklas Bondesson genomfört, tillsammans med The Tomorrow Story och magisterstudenterna Henrik Cederqvist, Fredrik Demling och Sofie Jungmar på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Johan Anselmsson kommenterar, i Ekonomiekot (P1), nyheten att Apple nu rankas som världens mest värdefulla varumärke av Interbrand. Se hela rankingen.

April 2011

Dagens Industri skriver om Lund Brand Management Group’s forskning.

Niklas Bondesson håller föredrag med rubriken ”Myter om effektiv reklam”, på Dagens Medias Printdagen i Stockholm.

Lund Brand Management Group (LBMG) träffar professor John MT Balmer och hans forskargrupp vid Brunel University i London.

Mars 2011

Mats Urde deltar i ”Case Discussion Leadership” vid Harvard Business School.

Februari 2011

Sveriges marknadsförbund uppmärksammar Lund Brand Management Group och vår modell för varumärkesanalys. Läs artikel publicerad för marknadsförbundets medlemmar.

Januari 2011

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerar en artikel om varumärkesbyggande i Lund Research Insight – en publikation som syftar till att tillgängliggöra relevant forskning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Johan Anselmsson kommenterar mutskandalerna i Göteborg och de ekonomiska effekterna på varumärket Göteborg i DN.

November 2010

Niklas Bondesson tilldelas Wallanders postdoktorala stipendium för sin doktorsavhandling Tracing the drivers of B2B brand strength and value. Stipendiet är avsett att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna och ger möjlighet till fortsatt forskning under tre år.

September 2010

Niklas Bondesson genomför en föredragsturné i Stockholm Malmö och Göteborg, tillsammans med Mats Rönne. Turnén arrangeras av Posten och temat är Effektiv reklam och kommunikation. Carin Ivrell på Posten sammanfattar här: http://dr-akademien.se/pa-spaning/127

Augusti 2010

Johan Anselmsson kommenterar hur status, gemenskap, identitet och andra sociala drivkrafter ligger bakom dagens starka varumärken och produkter som Apple, iPhone och iPad i SVD.

Juni 2010

Christian Koch och Kaj-Dac Tam antas som doktorander och ingår nu i Lund Brand Management Group. Christians fokuserar på positionering, medan Kaj uppmärksammar länken mellan internt och externt varumärkesbyggande.

Maj 2010

Niklas Bondesson (f.d. Persson) försvarar sin doktorsavhandling Tracing the drivers of B2B brand strength and value. Beställ avhandlingen via elsbeth.andersson@ehl.lu.se

April 2010

Niklas Bondesson presenterar en modell över vad som bygger starka B2B-varumärken, på Academy of Marketing’s varumärkeskonferens i Barcelona. Summeringar av Niklas och övriga talares föredrag finns att ladda ner.

Mars 2010

Tidningen Tendens Special publicerar en fyrsidig artikel om Johan Anselmssons och Lund Brand Management Group’s forskning ”Ögonbindel för mot nya mål”.

Februari 2010

Niklas Bondesson genomför, tillsammans med The Tomorrow Story, en djupgående studie av vad som driver ungas vilja att köpa och betala mer för vissa varumärken. Resultaten uppmärksammas av Dagens Nyheter.

December 2009

Johan Anselmsson och Mats Urde erhåller ett viktigt och generöst stipendium från Söderbergska stifelserna. Syftet är att studera sambanden mellan internt och externt varumärkesbygge i syfte att förstå finansiell framgång. Vi kan tack vare detta stipendium bilda Lund Brand Management Group (LBMG). Vi formulerar vårt grupps inrikting och syfte: At the LBMG we take a management perspective. We develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands, and to forward the academic field of strategic brand management

September 2009

Johan Anselmsson håller ett föredrag om ”communities” och gemenskap som ett redskap för att bygga starka varumärken på Tendendagen 2009. Ladda ner presentationen.

Juni 2009

Johan Anselmsson och Frans Melin ger, tillsammans med Kungliga Ingenjörsakademin, ut en rapport om HR och dess betydelse för kundens vilja att göra affärer med företaget bakom varumärket. Resultaten presenteras bl.a. i samband med Almedalsveckan 2010.

Maj 2009

Niklas Bondesson deltar i arbetet med att utveckla reglerna för reklamtävlingen 100-wattaren, som medlem i tävlingens expertgrupp. Se mer här.

Juli 2008

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel i British Food Journal om handelns motiv och drivkrafter bakom utveckling av egna märkesvaror. Artikeln kan köpas här.

Februari 2008

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel i Journal of Marketing Management om hur handelns egna märkesvaror påverkar innovationsgraden i dagligvarubutiken. Artikeln kan köpas här

Juni 2008

Johan Anselmsson, Niklas Bondesson (f.d. Persson) och Ulf Johansson publicerar en artikel i Journal of Brand Management om konkurrensen mellan de starkaste varumärkena i svensk dagligvaruhandel.

Januari 2008

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson (f.d. Persson) föreläser om varumärkeskapital och värderingsmodeller på Varumärkesdagen 2008.

December 2007

Johan Anselmsson kommenterar ICA:s köttfärsskandal, med slutsatsen att effekterna på varumärket ICA är mental och kortsiktig, men vare sig påverkar kundbeteenden eller ICA:s ekonomi, i Dagens Nyheter.

November 2007

Johan Anselmsson, Niklas Bondesson (f.d. Persson) och Ulf Johansson publicerar en artikel i Journal of Product & Brand Management om vad som skapar prispremium för livsmedelsvarumärken.

Mars 2007

Johan Anselmsson, Niklas Bondesson (f.d. Persson) och Ulf Johansson publicerar en artikel om handelns egna märkesvaror och dessas priseffekter, i Journal of Retail and Consumer Services. Artikeln kan köpas här.

Johan Anselmsson intervjuas i Dagens Nyheter om handelns egna varumräken och de positiva effekterna dessa har påinnovation och prisbildning.

Augusti 2007

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel i International Journal of Retail & Distribution Management om hur varumärken kan positioneras utifrån ett CSR-perspektiv. Artikeln belönas som en av förlagets 10 mest läsvärda artiklar 2007.

Juli 2007

Mats Urde publicerar artikel i Journal of Brand Management om varumärken och arv - Brand heritage.

Juli 2006

Mats Urde publicerar en artikel om monarkier som varumärken i European Journal of Marketing. Forskningsrapporten är den första av sitt slag och baseras på intervjuer med kungafamiljen och hovet. Forskning sker tillsammans med John MT Balmer, Brunel i England och Stephen A Greyser, Harvard Business School.

November 2005

Niklas Bondesson (f.d. Persson), Johan Anselmsson och Ulf Johansson presenterar en rapport om snabbrörliga varumärken och prisbildning på NJF’s konferens i Helsingfors.

April 2005

Johan Anselmsson och Ulf Johansson ger ut en bok om handelns egna märkesvaror.

December 2004

Mats Urde och Frans Melin utvecklar och leder en EFL-kurs med namnet ”Strategic Marketing Management – från varumärkesstrategi till affärsutveckling”

November 2004

Mats Urde och kollegorna John MT Balmer och Stephen A Greyser talar på B2B-Dagen i Stockholm.

Mars 2004

Mats Urde är med i SVTs klassiska program ”Fråga Lund”.

December 2003

Mats Urde publicerar artikeln Core value base corporate brand building i European Journal of Marketing.

December 1999

Mats Urde skriver om Brand Orientation som strategisk resurs i Journal of Marketing Management.

December 1997

Den första universitetskursen i Sverige om Brand Management introduceras vid Lunds universitet. Mats Urde och Frans Melin är kursansvariga för ”Strategic Brand Management” som ges på engelska.

September 1997

Mats Urde lägger fram sin doktorsavhandling ”Märkesorientering” (Brand orientation) vid Lunds universitet.

December 1994

Mats Urde publicerar en första internationell artikel om Brand orientation, i Journal of Consumer Marketing. Varumärken beskrivs som en utgångspunkt för företagets strategi och som en resurs.

September 1989

Mats Urde skriver en debattartikel i Dagens Industri, med titeln ”Varumärken strategisk försummade”.