lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kalendarium

Seminarium

Seminar with Honorary Doctors

Jenny Lindén Urnes and James Vaupel visits the School.

28 maj 2015 kl. 13.00-14.00

Disputation

Disputation i nationalekonomi

Anna Andersson vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandl...

1 juni 2015 kl. 14.15

Disputation

Disputation i nationalekonomi

Cecilia Hammarlund vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavh...

2 juni 2015 kl. 11.15

Seminarium

Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal

Docent Jan Bjuvberg gästar Lunds skatteakademi och föreläser om OECD:s modellavt...

2 juni 2015 kl. 16.30-20.00

Disputation

Disputation i nationalekonomi

Hilda Ralsmark vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandl...

3 juni 2015 kl. 10.00

Disputation

Disputation i nationalekonomi

Jens Gudmundsson vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhan...

5 juni 2015 kl. 14.15

Seminarium

Seminarium med Amalia Foukaki

Sten K Johnson Center for Entrepreneurship och Institutet för ekonomisk forsknin...

8 juni 2015 kl. 10.30-12.00

Konferens

Jubileumskonferens: Avtalslagen 100 år

Jubileumskonferens med anledning av att de nordiska avtalslagarna firar 100 år

11 juni 2015 kl. 10.00-17.30

Händer på Karriärcenter

Seminarium

Seminar with Honorary Doctors

Jenny Lindén Urnes and James Vaupel visits the School.

28 maj 2015 kl. 13.00-14.00