lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kalendarium

Seminarium

Open seminar on Entrepreneurship and Innovation Research

6 maj 2014 kl. 14.00-17.00

Disputation

Disputation i forskningspolitik

Emily Wise försvarar sin doktorsavhandling "Service stations along global knowle...

9 maj 2014 kl. 10.00

Seminarium

Tvenne ruttna gärdesgårdar? Om hävdbegreppets ursprung och inkomstskatterättslig reglering av ideell sektor

Lunds skatteakademi bjuder in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor.

15 maj 2014 kl. 16.30-18.00

Händer på Karriärcenter

Seminarium

Welcome to a Lunch Seminar with Arla!

Arla invites master students at the Lund University School of Economics and Mana...

25 april 2014 kl. 12.15-14.00