lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Ekonomihögskolans internships

Skaffa professionella meriter under din utbildning

Som programstudent på Ekonomihögskolan har du möjlighet att genomföra ett internship som del av din utbildning. Ett internship innebär att du utför ett arbete på ett företag eller i en organisation och integrerar kunskap och teori från din utbildning med praktisk tillämpning och kompetensutveckling i en professionell miljö.

Varför är det bra att göra ett internship?

Ett internship innebär förstås en mycket bra erfarenhet på ditt CV, men även en mängd andra och kanske viktigare fördelar.

  • Upptäck och utveckla ett eller flera av dina karriärintressen i en professionell miljö.
  • Få kännedom om särskilda branscher, företag och organisationer.
  • Testa om en viss karriärinriktning eller bransch passar just dig.
  • Utveckla nya färdigheter och förbättra de kunskaper du redan har.
  • Applicera det du lärt dig under din utbildning i en praktisk miljö.
  • Skaffa kompetens inför framtida jobbansökningar och anställningsintervjuer.
  • Bygg professionella nätverk med människor inom ditt framtida karriärområde.

Om Ekonomihögskolans internships

Som programstudent på Ekonomihögskolan finns det möjlighet att göra ett internship inom ramen för din utbildning. 

Ekonomihögskolans internship är en möjlighet för dig att söka kvalificerade praktikplatser genom vårt Karriärcenter. Alla Ekonomihögskolans internships är granskade och godkända av skolan.

Det här gäller om du får ett av våra internship: 

  • Du ska kontakta din studievägledare eller kursadministratör inom ditt ämnesområde för att ansöka till praktikkursen.
  • Efter internshipet lämnar du in den rapport som krävs för att du ska få dina högskolepoäng. Anvisningarna om detta finns i informationen om praktikkursen.

Vi har gjort ett internship – våra studenter berättar

Läs mer om hur du söker ett av våra internships

Du kan också finna din egen praktikplats. Du ansvarar då själv för att kriterierna för praktikkursen är uppfyllda och godkända av din studierektor.

Läs mer om praktik/VFU-kurser

Kontakt

Anna Månsson
Arbetslivskoordinator

Tel: 046-222 32 04
 

Möt våra studenter

Vi har gjort ett internship!

Hur är det egentligen att göra ett internship? Våra studenter delar med sig av sina erfarenheter.

Arla
Evelina är marketing intern på Arla i Köpenhamn
Evelina Andilas berättelse

Assa Abloy Entrance Systems
Daniel lär sig mer om human resources och projektledning på Assa Abloy Entrance Systems i Landskrona​​​​​​​
Daniel Bells berättelse

The Hunger Project
Sara och Astrid är event och fundraising interns på Hungerprojektet i New York
Sara Albihn och Astrid Liljas berättelse

SEB
​​​​​​​Anna lär sig mer om kundtjänst, privatrådgivning och företagsrådgivning på SEB i Lund
Anna Landhagers berättelse