lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Bli partner

Fånga bredden

Förmåner vid rekrytering, exklusiva evenemang, kompetensutveckling och en genväg till nätverket av experter och affärskontakter på Ekonomihögskolan.

Som partner till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet får du verktygen att stärka ditt arbetsgivarvarumärke hos en ny generation ekonomer och systemvetare. Du får också tillgång till ett unikt nätverk och möjligheten att få svar från forskningsfronten på dina frågor och problemställningar.

Ekonomihögskolans partnerföretag omfattar organisationer från både privat och offentlig sektor. Partnerskapet är till för dig som vill stärka banden mellan näringsliv och akademi och skapa samhällsnytta samtidigt som du drar nytta av universitetets unika styrkor och nätverk.

Varför bli Partner?

Här är några skäl till varför organisationer som Nordea, Malmö Stad, Tetra Pak och PwC har valt att gå in som partnerföretag till Ekonomihögskolan:

  • Ökad synlighet och interaktion med nästa generation ekonomer och systemvetare stärker arbetsgivarvarumärket
  • Unik studentdatabas och personlig rekryteringsservice ger tryggare och mer träffsäker rekrytering
  • Seminarium med affärsprofiler och forskare ger kostnadseffektiv kompetensutveckling
  • Digitalt nyhetsbrev och QnA-tjänst med bas i forskning ger bättre beslutsunderlag för att utveckla verksamheten
  • Annonser och samarbeten synliggör ert CSR-arbete och ansvarstagande
  • Samarbetsformer där du lär känna studenterna, t.ex. som mentor eller gästföreläsare, ger ökad kunskap om behov och prioriteringar hos framtidens medarbetare
  • Ta vara på den energi och de nya idéer som en ung student kan tillföra er arbetsplats med ett Internship

Ekonomihögskolan har tre nivåer av partnerföretag: Partner, Senior Partner och Capital Partner.

Läs mer om vilken nivå som passar ditt företag, myndighet eller organisation.