lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lunds universitet

Transplanterade nervceller överlever ett kvarts sekel vid Parkinsons sjukdom
2016-05-03
I slutet av 1980- och under 1990-talet utfördes ett pionjärarbete av forskare vi...

Demografiska förändringar ökar hotet vid naturbränder
2016-05-02
Gräs- och skogsbränder är på många håll i världen ett hot mot djur och människor...

LU ordnar föreläsning till kungens ära
2016-04-29
Lunds universitet vill gratulera Hans Majestät Konungen på 70-årsdagen och som g...

Fler nyheter från lu.se