lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Partnerskapet

Företag och organisationer kan inom ramen för Ekonomihögskolans partnerprogram utveckla ett brett och nära samarbete med forskningen och utbildningen. Samarbetet innebär en särbehandling och möjliggör genvägar i Ekonomihögskolans omfattande nätverk. Vår strävan är att skapa ett så aktivt deltagande som möjligt.

Vid sidan om målet att bereda mötesplatser med Ekonomihögskolans ledning, lärare, forskare och studenter ska partnerprogrammet också bereda finansiering för Ekonomihögskolans internationalisering. Genom Partnerskapets anslutningsavgifter ökar möjligheterna väsentligt att engagera utländska gästprofessorer, finansiera lärares medverkan i internationella konferenser och ekonomiskt stödja internationella studentprojekt.

Partnerprogrammets nära samarbete med studentkåren och studentföreningarna ger möjlighet att delta i deras spetsprojekt som arbetsmarknadsdagar, internationella kontaktresor och andra evenemang. Därmed kommer företagen i kontakt med speciellt aktiva och talangfulla studenter. Avtalet är tvåårigt och därefter löpande med ett års förlängning. Uppsägningstiden är 6 månader. Den finansiella insatsen kan ske på tre nivåer, som Capital Partner, Senior Corporate Partner och som Corporate Partner. Kontaktperson är oftast VD eller till VD rapporterande person.

Deltagande i Ekonomihögskolans partnerprogram är utvecklingsbart, från ett renodlat finansiellt stöd och en markering att man står bakom den utbildning och forskning som sker på skolan till ett mycket aktivt deltagande med starka implikationer på företagets rekrytering och kompetensutveckling.

In English

 

Katarina Andrén

Kontakt

Katarina Andrén
Avdelningschef Externa Relationer

Telefon: +46462220951
Katarina.Andren@ehl.lu.se
Rum: EC2:249