lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Leadership Academy

Här växer framtidens ledare

Leadership Academy är en unik ledarskapsutbildning som ges av Ekonomihögskolan och studentkåren LundaEkonomerna. Genom att utnyttja ledarskapserfarenheter från Lunds studentliv utbyter deltagarna lärdomar och utvecklar sitt nuvarande ledarskap inför nuvarande så väl som framtida utmaningar.

Leadership Academy löper under ett års tid parallellt med deltagarnas ordinarie studier och/eller studentengagemang och varje år deltar 18 studenter i projektet. Utbildningen är praktiskt utformad där deltagarna själva påverkar innehållet. Studenterna som deltar i utbildningen får en värdefull merit och ett nätverk av studenter som har sikte på framtida ledarskap.

Genom Leadership Academy får deltagarna tillgång till individuell coachning, seminarium med framgångsrika ledare samt utbildning och praktiska verktyg för att reflektera och vidareutveckla sitt ledarskap. Alla deltagare kommer att bidra till utformningen av kursen genom att aktivt dela med sig av sina erfarenheter. Ansökningarna till Leadership Academy går ut i slutet av vårterminen och vänder sig till studenter som innehar någon form av ledarroll inom kår, nation eller annan förening inom Lunds studentvärld.

Kontakt

Leadership Academy
leadershipacademy@ehl.lu.se

Leadership Academy