lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Studievägledning

Rådgivning till studenter på Ekonomihögskolan

Som student på Ekonomihögskolan så har du möjlighet att ta hjälp av våra egna studievägledare kring frågor som rör din utbildning.

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Studievägledning program

Ekonomie kandidatprogrammet

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Studievägledning i ditt ämne

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Handelsrätt

Informatik/systemvetenskap

Nationalekonomi

Statistik

Studieortsbyte

Vi har inte direktbyten hit från program vid andra lärosäten utan du måste söka in på våra program som vanligt via antagning.se.

Har du läst tidigare vid något annat lärosäte, kan du eventuellt tillgodoräkna vissa kurser när du blivit antagen till ett program. Du kan få hjälp att bedöma vad du kan tillgodoräkna, genom att kontakta programkoordinatorn eller studievägledaren i det ämne du är intresserad av att läsa.

Studievägledare

Ekonomisk historia
E-post: studievagledare@ekh.lu.se
Tel: 046-222 74 85

Företagsekonomi
E-post: studievagledare@fek.lu.se
Tel: 046-222 46 46

Handelsrätt
E-post: studievagledare@har.lu.se
Tel: 046-222 78 95

Informatik/systemvetenskap
E-post: studievagledare@ics.lu.se
Tel: 046-222 80 25

Nationalekonomi
E-post: studievagledare@nek.lu.se
Tel: 046-222 86 75

Statistik
E-post: studievagledare@stat.lu.se
Tel: 046-222 89 06

Coachning

Studenter vid Ekonomihögskolan har tillgång till coachning. Du kan ha nytta av coachning då du behöver hjälp att sätta och nå bättre mål, få fart på studierna eller skapa balans mellan studier och fritid. Du väljer själv i vilket ämne du vill bli coachad i.

Coachning är ett kraftfullt verktyg att använda för att gå från tanke till handling, att ledsagas mot ett uppsatt mål och finna drivkraft och egna lösningar.

Alla våra coacher är diplomerade och följer ICF:s etiska riktlinjer.