lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Studievägledning

Rådgivning till studenter på Ekonomihögskolan

Som student på Ekonomihögskolan så har du möjlighet att ta hjälp av våra egna studievägledare kring frågor som rör din utbildning.

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Studievägledning i ditt ämne

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Handelsrätt

Informatik

Nationalekonomi

Statistik

Coachning

Studenter vid Ekonomihögskolan har tillgång till coachning. Du kan ha nytta av coachning då du behöver hjälp att sätta och nå bättre mål, få fart på studierna eller skapa balans mellan studier och fritid. Du väljer själv i vilket ämne du vill bli coachad i.

Coachning är ett kraftfullt verktyg att använda för att gå från tanke till handling, att ledsagas mot ett uppsatt mål och finna drivkraft och egna lösningar.

Alla våra coacher är diplomerade och följer ICF:s etiska riktlinjer.