lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Gör ett internship vårterminen 2017

ansök senast 20 november 2016

Ansökan är nu stängd!

Tack till alla som sökt ett eller flera internships! Ansökan till vårterminen 2017 är nu stängd.

Ansökan till internships höstterminen 2017 öppnar i mars 2017. 

Arla, Stockholm

You will be joining a team of 15 individuals working with financial management of the business units of Milk, Yoghurt, Cheese and Butter in the Swedish market. In this internship you will work closely with the Commercial Finance manager and Performance management/Central Finance and support them in running of the financial agenda for our business. 

Assa Abloy Entrance Systems, Landskrona

Under ditt internship kommer du att bistå finance-avdelningen med diverse uppgifter, stora som små, för att lära dig hur vårt företag fungerar. Det kan röra sig om allt från lite större projekt där du ges möjlighet till större ansvar, till djupare analyser, kalkyler och sammanställningar. Du kommer också att få möjlighet att bekanta dig med andra funktioner inom organisationen.  

Assa Abloy Entrance Systems, Landskrona

Är du intresserad av handelsrätt, HR och organisation? Under ditt internship kommer du att bistå HR-avdelningen med en bred variation av projekt och uppgifter. I uppgifterna ingår allt från arbetsrättsliga förhandlingar, arbetsmiljöfrågor och lönefrågor, till rekrytering, medarbetarutveckling och policys.  

Assa Abloy Entrance Systems, Landskrona

Är du intresserad av handelsrätt, HR och personaladministration? Under ditt internship kommer du få driva diverse projekt, exempelvis kopplat till rapportering och uppföljning av KPI’er, Supportera HR i uppgifter kopplat till rekrytering, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Utifrån uppsatta ramar får du medverka till att strukturera och administrera projekt tillsammans med ansvarig person från HR. Du kommer också få inblick i användande av exempelvis rekryteringssystem, lönesystem och vår LMS-plattform.

Deloitte, Malmö

Vi erbjuder dig som är intresserad av revisorsyrket en möjlighet att känna pulsen på Deloitte och prova på jobbet som revisor. Du kommer att ingå i våra ordinarie revisionsteam, och kommer att få prova på olika arbetsuppgifter ute hos klient såsom, granskning av specifika poster, vara med på klientmöten och vara delaktig i att ta fram underlag till avrapportering etc. 

Handelsbanken, Lund

På Handelsbankens kontor i centrala Lund arbetar drygt 25 medarbetare med både privat- och företagsrådgivning samt kundtjänst. Du kommer att få arbeta med alla dessa delar under ditt internship. Du får även besöka vårt regionhuvudkontor där vi bland annat har Private Banking, försäkringsspecialister, kredit- och ekonomiavdelning. Under praktiken kommer det finnas möjlighet för dig att göra Swedsecs licensieringstest för rådgivare.

Hungerprojektet, New York

The Hunger Project seeks an individual with a passion for serving others and an interest in ending hunger. You will assist with administrative matters, nurturing relationships with new or existing corporate investors, building events to develop understanding of our work and carry out activities to generate resources for our mission. 

Lindab Sverige, Båstad

Under din praktik på ekonomiavdelningen kommer du att vara en del av teamet på vårt Shared Service Center som arbetar med kund- och leverantörsreskontra samt kreditkontroll för de svenska bolagen i koncernen. Du kommer tillsammans med ett projektteam arbeta med effektivisering och digitalisering av dessa processer.

Mercedes-Benz, Malmö

You will be working as a controller at the Swedish/Danish IT department, where you will work in a smaller new team with performance management and process-related tasks. You will work closely with the several team leaders in IT management and support them in their daily tasks with KPI reporting, budget and cost tracking while you also will support with process re-structuring.

Nordea, Malmö

Du kommer att få ett praktisk lärande på Kreditavdelningen, där du kommer att få arbeta med att göra kundbedömningar, kreditbedömningar och analyser, samt processen inför ett affärsbeslut. Inom kundbedömning får du klassificera kunden efter analys av verksamhet, geografisk spridning och demografi. Inom kreditbedömning får du göra djupanalys av lånesökande för att bedöma kreditrisken.

Region Skåne, Malmö

Region Skånes koncernkontor arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Det här uppdraget är placerat på Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. Du kommer att få insikt inom patientprocessorientering, systemperspektiv och kunskapsstyrning.

SEB, Lund

På SEB i Lund kommer du få ta del av, kundtjänst, privatrådgivning och företagsrådgivning. Du kommer också att få hjälpa oss med att göra prospectbearbetning och marknadsanalys. Det är ett praktiskt lärande som ger en insikt i finansvärlden generellt. Vi har också löpande möten där vi går igenom makroanalytiska faktorer och diverse kurspåverkande effekter.

SEB, Stockholm

In this internship you will work closely to Johan Torgeby, one of the co-heads of SEB’s Large Corporates & Financial Institutions (LC&FI) division. His work is primarily project based and is of both strategic and operational character. You will be analyzing data, preparing presentations for the LC&FI management team as well as for external meetings. You will build a broad network in SEB and get an exceptional insight in the management of the division as well as the product and client organisation.

Kontakt

Anna Månsson
Koordinator

anna.mansson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 32 04
Rum: Karriärcenter EC1

Anna Månsson

Möt våra studenter

Vi har gjort ett internship!

Hur är det egentligen att göra ett internship? Våra studenter delar med sig av sina erfarenheter.

Arla
Evelina är marketing intern på Arla i Köpenhamn
Evelina Andilas berättelse

Assa Abloy Entrance Systems
Daniel lär sig mer om human resources och projektledning på Assa Abloy Entrance Systems i Landskrona​​​​​​​
Daniel Bells berättelse

The Hunger Project
Sara och Astrid är event och fundraising interns på Hungerprojektet i New York
Sara Albihn och Astrid Liljas berättelse

SEB
​​​​​​​Anna lär sig mer om kundtjänst, privatrådgivning och företagsrådgivning på SEB i Lund
Anna Landhagers berättelse