lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Systemvetenskapligt kandidatprogram

Design av informationssystem

Designer, konsult eller kanske chef? Du gillar att vara drivande i olika projekt och hålla i många trådar. Du vill vara med och forma framtidens företag och organisationer. Du är intresserad av IT , informationssystem och människor, och vill ha en central roll på din framtida arbetsplats. Då är Systemvetenskapliga kandidatprogrammet ett starkt alternativ för dig.

Studenter i Lund

Det är svårt att föreställa sig en vardag utan IT och informationssystem för att boka konsertbiljetter, kolla videoklipp på YouTube, hänga på Facebook eller handla på nätet. Andra exempel på informationssystem kan vara lönesystem, ekonomisystem och e-handelsportaler. Vi stöter på dem dagligen i en rad olika sammanhang.

Alla typer av organisationer behöver informationssystem för att stödja sina verksamheter och det är därför inte så konstigt att arbetsmarknaden är så god för systemvetare. Systemvetenskapliga kandidatprogrammet utbildar just systemvetare där du lär dig att designa informationssystem som är anpassade efter användares och verksamheters behov.

Samspel mellan människor, företag och IT

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet ger en unik möjlighet till att förstå samspelet mellan människor, företag och informationsteknik. Programmet erbjuder dig en bred och gränsöverskridande utbildning där du bygger upp kunskaper och färdigheter för att möta de krav som du kan komma att ställas inför i din yrkesroll som systemvetare och designer av informationssystem. Efter avslutad utbildning får du en internationellt gångbar filosofie kandidatexamen i systemvetenskap med inriktning informationssystem.

Inledningsvis handlar studierna om att få en grundläggande förståelse för informationssystem och dess användning, att få ett grepp om vilka verktyg som finns att arbeta med samt hur dessa fungerar. Du får träna hur man arbetar i och driver projekt, eftersom utveckling av informationssystem oftast sker i projektform ute i arbetslivet. Projektledning och gruppdynamik är därför väsentliga inslag i programmet och en systemvetare får ofta rollen som ”spindeln i nätet” i systemutvecklingsprojekt.

Längre fram i utbildningen fördjupar du dina kunskaper i att designa informationssystem. Du utvecklar din förmåga att identifiera, analysera och konstruktivt lösa människors och verksamheters problem. Under programmets gång tränas du i att skriva, kommunicera och presentera både på svenska och engelska. Du utvecklar såväl ett kritiskt tänkande som skicklighet i att lösa problem och finna vägar för genomförande.

Learning Portfolio

Genom hela din utbildning i programmet kommer du att arbeta med en lärandeportfölj eller Learning Portfolio. I portföljen samlar du synliga och konkreta bevis på vad du har gjort och kan, samt dina egna reflektioner om vad du har lärt dig. Portföljen kan du visa upp vid olika tillfällen, inte minst då du söker jobb för att visa exempel på dina färdigheter.

Snabbfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap, huvudområde informationssystem.
BSc in Information Systems

Huvudområde:
Informationssystem

Anmälan:
Sista ansökningsdag är den 15 april.

Utbildningsplan:
Ladda ner utbildningsplan (PDF)