lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Systemvetenskapligt kandidatprogram

Design av informationssystem

Designer, konsult eller kanske projektledare? Du gillar att vara drivande i olika projekt och hålla i många trådar. Du vill vara med och forma framtidens företag och organisationer. Du är intresserad av IT , informationssystem och människor, och vill ha en central roll på din framtida arbetsplats. Då är Systemvetenskapliga kandidatprogrammet rätt alternativ för dig.

Film: Om Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Film: Rebecca studerar systemvetenskap

Informationssystem finns överallt i vår vardag

Arbetsmarknaden är god för personer med kompetens att utveckla och designa informationssystem och det är inte så förvånande – informationssystem är så viktiga och närvarande i vår vardag.  

Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från Youtube eller använder andra sociala medier som Facebook eller Instagram. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och e-handelssystem. De finns överallt omkring oss!

Alla typer av organisationer behöver informationssystem för att stödja sina verksamheter. På Systemvetenskapliga kandidatprogrammet lär du dig att designa informationssystem som är väl anpassade efter användares och verksamheters behov. 

Kunskaper och färdigheter

Programmet erbjuder dig en bred och gränsöverskridande utbildning där du bygger upp kunskaper och färdigheter för att möta de krav som du kan komma att ställas inför i din yrkesroll som systemvetare och designer av informationssystem:

  • Inledningsvis handlar studierna om att få en grundläggande förståelse för informationssystem och dess användning, att få ett grepp om vilka verktyg som finns att arbeta med samt hur dessa fungerar.
  • Du får träna hur man arbetar i och driver projekt, eftersom utveckling av informationssystem oftast sker i projektform ute i arbetslivet.
  • Projektledning och gruppdynamik är därför väsentliga inslag i programmet och en systemvetare får ofta rollen som ”spindeln i nätet” i systemutvecklingsprojekt.
  • Längre fram i utbildningen fördjupar du dina kunskaper i design, implementation och effekter av informationssystem.
  • Du utvecklar din förmåga att identifiera, analysera och konstruktivt lösa människors och verksamheters problem.

Under programmets gång tränas du i att skriva, kommunicera och presentera både på svenska och engelska. Du utvecklar såväl ett kritiskt tänkande som skicklighet i att lösa problem och finna vägar för genomförande.

Efter avslutad utbildning får du en internationellt gångbar kandidatexamen i systemvetenskap med inriktning informationssystem. 

Läs mer om kurser och programstruktur

"Learning portfolio"

Genom hela din utbildning i programmet kommer du att arbeta med en så kallad learning portfolio (lärandeportfölj). I portföljen samlar du synliga och konkreta bevis på vad du har gjort och kan, samt dina egna reflektioner om vad du har lärt dig. Portföljen kan du visa upp vid olika tillfällen, inte minst då du söker jobb för att visa exempel på dina färdigheter.

Läs mer om vad en learning portfolio innebär

Karriär och arbetsmarknad

Det finns mycket du kan jobba med när du är färdig med din utbildning, beroende på dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Arbetsmarknaden är god för personer med kompetens att utveckla, implementera och designa informationssystem!

Läs mer om karriär och arbetsmarknad för en systemvetare

Fråga en student

Under hela ansökningsperioden 16 mars-15 april pågår Lunds universitets öppna hus på webben. Här kan du se på filmer om hur det är att studera och leva i Lund, och du kan även passa på att ställa frågor till systemvetarstudenten Omar. Studentambassadören Omar är även en av dem som skriver inlägg på bloggen Lundastudent. 

Besök öppet hus på webben på lu.se

Ställ dina frågor till studenten Omar

Läs bloggen Lundastudent

15
Sista ansökningsdag
15 april 2015

Snabbfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap, huvudområde informationssystem.
BSc in Information Systems

Huvudområde:
Informationssystem

Anmälan:
Sista ansökningsdag är den 15 april. Ansökan öppnar i mitten av mars för programstart hösten 2015.

Utbildningsplan:
Ladda ner utbildningsplan (PDF)