lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Minor Fields Studies

När du närmar dig slutet av dina studier och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan du delta i Minor Field Studies (MFS) och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Barn i Bolivia. Fotograf: SNV Bolivia/Sida

Barn i Bolivia. Fotograf: SNV Bolivia/Sida

Genom ett MFS-stipendium kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. 

MFS-stipendiet, som finansieras av SIDA, är en god förberedelse för dig som vill arbeta i globala sammanhang och organisationer. Det är dessutom en möjlighet att få erfarenhet och förståelse för de utmaningar som kan finnas i utvecklingsländer. 

Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen. Ekonomihögskolan delar årligen ut runt 12 stipendier.

Vem kan söka MFS-stipendium?

För att kunna söka MFS-stipendium på Ekonomihögskolan ska du:

  • Studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige. 
  • Ha avslutat minst 60 hp i antingen nationalekonomi (du ska då ha studerat vid Nationalekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan) eller ekonomisk historia (studier vid Ekonomisk-historia institutionen på Ekonomihögskolan premieras, men är inte ett krav).
  • Ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan.
  • Inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
  • Ha goda kunskaper i engelska.
  • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

När och hur kan jag söka?

De olika institutionerna har egna ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan. Vänd dig därför till din kontaktperson vid institutionen för att få veta mer om vad som gäller och när under året man ansöker.

Kontaktperson nationalekonomi

Maria Persson
Nationalekonomiska institutionen

maria.persson@nek.lu.se
Telefon: 046-222 46 70

 

Kontaktperson ekonomisk historia

Tobias Axelsson
Ekonomisk-historiska institutionen

tobias.axelsson@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 46 31