Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansvar temat för KEFU-dagen

Man med slips och glasögon
Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, inledde KEFU-dagen med föreläsningen "En bättre värld är möjlig – ansvar, kunskap och tillit". Foto: Mats Brangstrup

Under årets KEFU-dag gavs en rad infallsvinklar på vad det innebär att ge, ha och ta ansvar för att vi ska kunna ha ett välfungerande samhälle. Även i år filmades alla föreläsningar och de kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal.

Johan Wester var liksom förra året moderator för dagen, som inleddes med en föreläsning av Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och disputerad i både vetenskapsfilosofi och nationalekonomi. Förra året kom Agner också ut med boken ”En bättre värld är möjlig”.

Angner ville bland annat visa att det trots klimatkris, och allt annat som verkar gå åt pipan, ändå går att tänka optimistiskt om framtiden. Inte genom att obekymrat bara tänka att allt nog kommer att bli bra, men genom en övertygelse om att det kan bli bättre och att man faktiskt själv, och tillsammans med andra, kan göra något för att det ska bli bättre. Han gav också några tips om hur man kan bli konstruktivt optimistisk, bland annat genom att inte ha en övertro på den egna förmågan och kunskapen. Något som är extremt vanligt särskilt när det gäller svåra saker.

Hur kan man då göra för att undvika en övertro på den egna förmågan? Erik Angner menade att det är viktigt att vara medveten om sin egen kompetenscirkel – att ha koll på vad man kan och vad man inte kan. Som exempel på att det ofta brister här nämnde han att forskare i tv-intervjuer inte sällan uttalar sig om något som ligger helt utanför deras kompetensområde. Han betonade också att självsäkerhet inte är det samma som kompetens och att det är viktigt att skapa en kultur där det är det är okej att inte ha svar på allt och att erkänna att man gjort misstag, Inom exempelvis flyget finns med nödvändighet en sådan kultur för att kunna lära sig något när något går fel och jobba för att undvika att det ska hända igen. 

Kommunens och medborgares ansvar vid ett osäkert omvärldsläge var nästa ämne. Ida Texell, Kommundirektör i Upplands-Bro och styrelseordförande både för Bilkåren och för Scouterna i Sverige, har en lång erfarenhet av att hantera kriser. Hon kom också in på att det inte finns några enkla svar på komplexa frågor och menade att det i ett krisläge som chef är viktigt att gå fram och ta plats, ta råd av expertisen och att veta att man måste samarbeta för att uppnå resultat

Per Mickwitz, professor i miljöpolicy och vicerektor för Lunds universitet, talade om ansvar i miljöpolitik och forskning. Det är nödvändigt med en hållbar omställning men det behövs en skarpare politik i världen för att förändringarna ska gå snabbare om vi ska en chans att kunna uppnå klimatmålen och hållbarhetsmålen, påpekade han. Mickwitz menade också att det är viktigt att medborgarna tycker att det är viktigt att uppnå hållbarhet för att kommande generationer ska kunna leva dräglig, och att detta är en förutsättning för att politiker verkligen tar sig an problemen. Han underströk också vikten av att universiteten blir mycket bättre på att komma ut med sin forskning till allmänheten.

Under dagen berättade också Marie Torstensson Levander, professor i Hälsa & Samhälle med inriktning på kriminologi, om sin långa forskning om hur man kan förebygga brottslighet. 

Och till sist talade Josabeth Hultberg, allmänläkare, Region Östergötland om kloka kliniska val – och att ge och ta ansvar i mottagningsrummet. Det bedöms att minst 20 procent av resurserna i sjukvården slösas bort till ingen nytta. Kloka kliniska val är en internationell rörelse – Choosing Wisely – för att sluta med åtgärder som inte gör nytta för patienten. Det handlar inte om att spara pengar utan om en kulturförändring för att skapa en bättre kvalitet i vården, betonade hon.

Föreläsningarna kan ses på KEFU:s YouTube-kanal.

Länk till spellistan KEFU-dagen 2024  (extern länk):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMs2_7SeymBVYQaOjz01n_aLY3flQYwg_