Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

KEFU har tagit fram tre universitetskurser i satsning på livslångt lärande

Brädspel med orden lifelong learning

Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund ger från och med i höst tre online-baserade kurser som framför allt vänder sig till yrkesverksamma inom offentlig eller icke vinstdrivande verksamhet som vill öka sina kunskaper och förmågor rörande ledning och styrning inom offentliga eller icke vinstdrivande organisationer.

Akademiska kurser som kan underlätta sektorns kompetensförsörjning har varit ett önskemål från KEFU:s styrelse och KEFU har därför tagit fram dessa kurser – med stöd från Lunds universitet – som nu ges av företagsekonomiska institutionen.

Kurserna ska också underlätta för praktiker att kunna ställa om och vara attraktiva i nya yrkesroller. Och eftersom kurserna är online-baserade kan de sökande komma från hela landet och ger därför också en möjlighet att bredda sina nätverk.

Varje kurs ger 3 högskolepoäng och de medverkande lärarna från institutionen ingår alla i KEFU:s forskningsnätverk. Förkunskapskravet är 120 högskolepoäng eller motsvarande och det rekommenderas att deltagarna har yrkeserfarenhet och gärna tjänst med verksamhetsansvar.

De tre kurserna är:

Ekonomi för verksamhetsansvariga 

Denna kurs består av två övergripande delar. I den första delen behandlas grundläggande ekonomisk terminologi, begrepp, samband och modeller. I kursens andra del sätts dessa in i ett sammanhang av offentliga och icke vinstdrivande organisationer.

Public Management i Skandinavien

Här ges en översikt över den historiska utvecklingen inom styrning och ledning av offentliga och icke vinstdrivande organisationer i Skandinavien. 

Kommunal koncernstyrning och bolagsstyrelsens arbetssätt

Med denna kurs ska deltagaren få en djupare förståelse för förutsättningar, karakteristik och utmaningar kring ägande och styrning av aktiebolag i kommuner och regioner.

 

Kurserna söks via antagning.se