Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Näringslivets klimatomställning och nollutsläpp till 2045

Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser har minskat stadigt de senaste trettio åren, men för att vi ska nå hela vägen till noll år 2045 krävs stora förändringar.

Nationalekonomen Fredrik NG Andersson, menar att det lätta är gjort, men att helt andra krav på förändringsarbete kommer ställas på politikerna om jordbruket, transporterna och basindustrin ska klara nollutsläpp.

Det finns en bred politisk enighet kring att klara kllimatmålen till 2045, men Fredrik pekar på att det system som lett oss till minskningar hittills inte kommer att  fungera hela vägen fram till nollutsläpp. Det räcker inte med avgifter eller bestraffningar av dem som står för utsläppen utan politiken måste göra det praktiskt möjligt. Det betyder nya lagar, ny infrastruktur och kanske behövs stora ändringar i energisystemet.

I rapporten "Politikens roll för näringslivets klimatomställning" som han skrivit tillsammans med Fredric Bauer och Lars J Nilsson gör forskarna historiska tillbakablickar på stora samhällsomställningar, pekar på likheter, men också på vad som är speciellt just denna gång.

Här kan du läsa rapporten av Fredrik NG Andersson, Fredric Bauer och Lars J Nilsson