Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Natalie Irmert får Ratiostipendium för unga forskare

illustrativ bild med vägval och pilar
Stipendiet ska användas för att genomföra en undersökning, för att utforska könsnormer inom yrken. Foto: iStock

Ratios stipendium till unga forskare tilldelas år 2024 Natalie Irmert, doktorand i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

2022 instiftade Ratio detta stipendium som riktar sig särskilt till doktorander och nydisputerade forskare, som vill skaffa sig nya erfarenheter och kompetenser kring forskning som rör företagandets villkor. Stipendiesumman är på 50 000 kr. 

Grattis Natalie – vad ska du använda stipendiet till? 

– Stipendiet ska användas för att genomföra en undersökning i Sverige, där jag ska utforska könsnormer kring yrken. Mer specifikt kommer jag att undersöka varför det inte finns fler män som gör karriär i kvinnodominerade jobb. Stipendiepengarna kommer att användas för att genomföra en undersökning med material från SCB (Statistiska centralbyrån).

Inom vilket område forskar du?

– Mina forskningsintressen ligger inom utbildningsekonomi och arbetsmarknadsekonomi, med ett särskilt intresse för frågor som rör könssegregation i yrkesval. Mina intressen har alltid legat inom utbildningsekonomi, men sedan jag mina doktorandstudier på Ekonomihögskolan har mitt fokus flyttats mer mot arbetsmarknadsekonomi och könsnormer. Detta har påverkats av deltagande i workshops och seminarier vid Nationalekonomiska institutionen. Resultaten av undersökningen kommer att användas i en uppsats som ska att ingå i min avhandling.

Blir det en prisutdelning? 

– Nej, ingen prisutdelning – men mottagaren av stipendiet brukar hålla ett seminarium hos Ratio. Mitt seminarium kommer dock inte att äga rum förrän nästa år, eftersom jag snart åker iväg för mitt utbytesår vid MIT – Massachusetts Institute of Technology.