Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre i rad! Ekonomihögskolan åter-ackrediteras av EQUIS

Bildcollage.

För tredje gången i rad har Ekonomihögskolan vid Lunds universitet EQUIS-ackrediterats på fem år. EQUIS-ackrediteringen är ett internationellt system för kvalitetssäkring av ekonomutbildningar och innebär en kvalitetsstämpel för Ekonomihögskolans verksamhet. Utbildning, forskning och administration har granskats och anses hålla högsta internationella klass.

Prestige men också bekräftelse 

– Jag är väldigt glad att kunna meddela att Ekonomihögskolan har återackrediterats av EQUIS för ytterligare fem år, säger Joakim Gullstrand, rektor vid Ekonomihögskolan.

– Denna ackreditering är inte bara prestigefull utan också en bekräftelse på att vårt kvalitetsarbete ger resultat, ett arbete som bedrivs inom alla delar av vår verksamhet. Helt i linje med vårt uppdrag att göra skillnad. 

Joakim berättar att EQUIS-ackrediteringen innebär att Ekonomihögskolan når upp till den högsta internationella standarden för handelshögskolor och att den visar på innovativa utbildningsmetoder, betydelsefull forskning och starka band med samhället utanför akademin. För skolans intressenter blir det även ett bevis på att arbetet med att stärka skolans internationella rykte bedrivs kontinuerligt.

Joakim uttrycker även sin tacksamhet gentemot alla kollegor som med stort engagemang bidragit till att uppnå detta mål och betonade att valideringen även är betydelsefull på det sättet att den internt synliggör det hårda, innovativa arbetet som utförs av personalen vid Ekonomihögskolan.

Ökad konkurrenskraft

Margareta Dackehag, kvalitetssamordnare vid fakulteten och huvudansvarig för EQUIS-processen, betonar att en av de mest betydande fördelarna med en femårig EQUIS-ackreditering är ökad konkurrenskraft.

– Det är en omfattande ackreditering som utvärderar skolan i flera dimensioner. Vår prestation bedöms i förhållande till internationella standarder av en grupp externa bedömare som utgörs av dekaner från andra internationella handelshögskolor. Dessa aspekter bidrar till transparens och en internationell synvinkel, vilket håller vår skola relevant och internationellt konkurrenskraftig, förklarar hon.


Läs artikeln i sin helhet på vår engelska webbplats:

LUSEM receives prestigious re-accreditation, confirming excellence in business education – lusem.lu.se