Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning för hållbarhetspris för examensarbeten 2024

Grafisk illustration av Universitetsbyggnad med vindkraftverk och elledningar i bakgrunden. Grafisk illustration
Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor. Centralt är omställningen till ett mer hållbart samhälle genom samverkan och kunskap.

Sparbanken Skånes Center for Sustainable Enterprising (SSCEN) vid Lunds universitet och Sparbanksstiftelsen Finn delar ut ett årligt uppsatspris, SSCEN Sustainability Prize for Master’s Theses, för att uppmuntra ekonomi- och ingenjörsstudenter att bidra med värdefull kunskap om hur vi kan skapa en hållbar omställning.

Studenter inom företagsekonomi och ingenjörsvetenskap som har skrivit en masteruppsats med fokus på hållbarhet är behöriga att ansöka om priset. Priset är på 25 000 kronor vardera och belönar såväl en uppsats skriven vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (LUSEM) som en uppsats skriven vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Uppsatsen ska nomineras av handledaren eller examinatorn. Uppsatsen ska vara godkänd under perioden 1 september 2023 till 31 augusti 2024. Vid nomineringstillfället ska uppsatsen vara plagiatkontrollerad och uppladdad i fulltext i respektive institutions publika avhandlingsdatabas (DiVA eller liknande). Nomineringar görs genom att fylla i nomineringsformuläret senast den 20 september 2024. 

SSCEN:s hållbarhetspris för examensarbeten 2024, detaljerad beskrivning och kriterier

Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Centrumets mål är att i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer bygga tvärvetenskaplig och utmaningscentrerad kunskap för en hållbar omställning av näringsliv, industri och förvaltning. Kunskapen ska komma näringslivets och politikens beslutsfattare till godo, men även integreras i utbildningen vid Lunds universitet.

Centrumet inrättas vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med LTH som samarbetspartner. Till centrumet knyts en referensgrupp, som knyter samman centrumforskarnas nätverk inom olika näringsbranscher – finans, teknologibaserade företag, processindustri och tillverkningsindustri samt offentliga organ.

Sparbanken Skåne bidrar genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn med 25 miljoner kronor – 5 miljoner kronor per år, för 2022–2027. Universitetet medfinansierar med några miljoner per år för centrum- och projektledning. Flera unga forskare (doktorander och postdocs) kommer att anställas. Totalt ger detta en mycket betydande summa till forskning, samverkan och utbildning med fokus på hållbar näringslivsutveckling.

Centrumets ambition är att bidra till en hållbar omställning av näringsliv och samhällsliv. Två särskilt viktiga delar ligger i att utbilda framtidens och samtidens ledare kring hållbarhetens villkor samt att samverka med företag och organisationer i realtid.

Ekonomihögskolan och LTH kommer att ge studenter möjligheter till ett så kallat honors track i utbildningen, med en fördjupning inom hållbarhetsfrågor. Därutöver kommer ett gemensamt masterprogram kring hållbart företagande att utvecklas. Ett bidrag till olika branschers lärande blir också vidare- och uppdragsutbildningar, liksom seminarier och workshops för företag och organisationer.

Mer om Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling