lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Forskarstöd

Stöd och service för dig som forskar på Ekonomihögskolan

Dessa sidor behandlar det stöd och den service biblioteket ger speciellt till Ekonomihögskolans forskare. Läs mer på undersidorna om hur vi kan hjälpa dig med bland annat informationssökning, referenshantering, LUCRIS, publicering och forskningsutvärdering.