lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Forskarstöd

Stöd och service för dig som forskar på Ekonomihögskolan

Dessa sidor behandlar det stöd och den service biblioteket ger speciellt till Ekonomihögskolans forskare. Läs mer på undersidorna om hur vi kan hjälpa dig med bland annat informationssökning, referenshantering, publicering och forskningsutvärdering.

Du hittar även information om forskningsinformationsystemet LUCRIS som ersätter Lund University Publications (LUP). Biblioteket är i det nya systemet ansvarigt för publikationerna. LUCRIS gör det även möjligt att registrera andra forskningsmeriter. Dessa delar av LUCRIS ansvarar Ekonomihögskolans kansli för.