lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Forskningsutvärdering - Bibliometri

Inom bibliometrin studeras vetenskap och forskning med hjälp av matematiska och statistiska metoder. Med utgångspunkt i publicerings- och citeringsdata kan man med hjälp av bibliometriska indikatorer belysa frågor om produktivitet, genomslag och inflytande. Bibliometri kan också användas för att kartlägga sociala och intellektuella strukturer inom olika forskningsområden – (se våra länkar för mer info.)  

Vid Universitetsbibliotekets verksamhetsområde för vetenskaplig kommunikation finns experter som arbetar med att:

  • Leverera publiceringsstatistik för Lunds universitet samt utföra bibliometriska analyser.
  • Bistå beslutsfattare, forskare och annan berörd personal med kompetens för att tolka resultat av externa bibliometriska analyser.
  • Höja medvetenheten och kunskapsnivån om bibliometrins användningsområden inom universitet.
  • Bevaka utvecklingen inom området.

Bland våra länkar hittar du citeringsdatabaser, där du själv kan få fram en artikels citeringar eller en tidskrifts impaktfaktor. Om du har frågor om dessa databaser så går det bra att kontakta bibliotekarie Kent-Inge Andersson eller Sandra Elebro.

Länkar

Kontakt

Kent-Inge Andersson
Bibliotekarie

kent-inge.andersson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 86
Rum: EC1, Biblioteket samt 321

Kontakt

Sandra Elebro
Bibliotekarie

sandra.elebro@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 94 46
Rum: EC1, Biblioteket