lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Open Access

För dig som forskar vid Ekonomihögskolan

Lunds universitet har en Open Access-policy. Forskare förväntas deponera en kopia av sin publikation i LUCRIS – detta för att sprida forskningsresultaten till en bred publik. Det har också påvisats i en rad undersökningar att Open Access (OA) leder till fler citeringar.

Det finns dessvärre få bra vetenskapliga OA-tidskrifter för den forskning som bedrivs på Ekonomihögskolan. Om du publicerar dig i en OA-tidskrift betalar universitetet halva kostnaden. När den budgeterade publiceringsfonden är slut för året, upphör stödet tills nya medel finns. Många erkända tidskrifter är idag hybridtidskrifter som erbjuder författaren att mot betalning tillgängligöra artikeln OA. Det kostar ofta betydligt mer än att publicera sig i rena OA-tidskrifter, och universitetet ger inte bidrag till sådana artiklar.

En bra lösning är att finna ett förlag med generösa regler för parallellpublicering s.k. self-archiving. Inte sällan kan man då publicera ett post print av artikeln i LUCRIS. Ett post print är författarversionen inklusive eventuella ändringar efter peer review.

Du kan själv finna tidskrifters (ej OA) villkor och embargoperioder i databasen Sherpa Romeo. Där är oftast informationen förlagsgenerell. Därför är det bra att kolla upp rättigheterna på förlagets egen hemsida. 

Fler och fler forskningsfinansiärer kräver att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt tillgänglig. Universitetsbiblioteket har sammanställt en lista över de viktigaste bidragsgivarna och deras förhållningssätt till OA. Parallellpublicering godkänns ofta av finansiärerna om embargotiden är kortare än 6 månader. I Sherpa Juliet kan du läsa mer om olika finansiärers krav. 

Open Access logo

Kontakt

Om du har några frågor eller vill boka ett möte går det bra att kontakta bibliotekarie Kent-Inge Andersson eller Sandra Elebroresearchsupport@ehl.lu.se
 

Länkar

Lunds universitet rekommenderar

  • Att forskare om möjligt publicerar sig i tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren och i andra hand väljer en tidskrift som tillåter parallellpublicering.
  • Att forskaren undviker att överlåta sin publiceringsrätt. Ett minimikrav för författaren är rätten till parallellpublicering.
  • Universitetet vill verka för att vetenskapliga tidskrifter övergår till en publiceringsmodell som gör artiklarna fritt tillgängliga för läsaren direkt, eller i form av parallellpublicering.