Studera på biblioteket

Datorer, utskrifter, läsplatser med mera

Studenter som grupparbetar med datorer. Foto.

Läsplatser och grupprum

På Ekonomihögskolans bibliotek finns tysta läsplatser, platser för grupparbeten och grupprum i olika storlekar. Alla grupprum har whiteboardtavlor och några har tv-skärmar.

Så här fungerar grupprumsbokningen:

  • Rummen kan bokas mellan 30 minuter - 2 timmar.
  • Bokningar kan göras 14 dagar framåt och du får max göra 6 bokningar under denna tid.
  • Även om det är möjligt att boka utanför bibliotekets öppettider kommer du endast åt rummet när vi har öppet.
  • Någon i gruppen måste vara i rummet inom 15 minuter, annars blir det tillgängligt för andra.

Det är inte tillåtet att äta mat i bibliotekets lokaler, du får bara ta in dryck med lock. Vi ber dig också att dämpa rösten av hänsyn till de som sitter och pluggar i biblioteket.

Data Science Lab

I lokal B:307 i LUSEM Learning Hub finns Data Science Lab. Här kan du använda datorer som har tillgång till Refinitiv Eikon. 

Torsdagar 14.00–16.00, finns doktorander från företagsekonomi och nationalekonomi på plats för att ge stöd i program och datainsamling.

Datorer

På Ekonomihögskolans bibliotek finns fyra datorer tillgängliga för våra besökare. Du loggar in med ditt Student- eller Lucat-konto. Därutöver har vi tre sökdatorer. Fler datorer finns i datorsalarna i Alfa 1.

Utskrifter och kopiering

Utskriftssystemet vid Lunds universitet kallas Papercut. Du betalar för dina utskrifter och kopior genom att antingen koppla ditt Visa/Mastercard till utskriftssystemet eller genom att köpa ett värdebevis.

Läs mer om att skriva ut på Ekonomihögskolans sida för nya studenter

Logga in i PaperCut-portalen för att hantera dina utskrifter