Hjälp att söka information

Boka en bibliotekarie

Har du fastnat en bit på vägen i ditt informationssökande? Du kanske vill veta mer om hur man söker i en specifik databas?

Ekonomihögskolans bibliotek erbjuder hjälp med informationssökning - både enskilt och i grupp. Vi kan vara här på biblioteket eller på din egen arbetsplats. Det går också bra att träffas digitalt, via Zoom eller Teams. 

Tjänsten vänder sig till dig som forskar eller studerar på Ekonomihögskolan.

Boka en bibliotekarie