Låna på biblioteket

Böcker, kursböcker, tidskrifter, avhandlingar, årsredovisningar

Student lånar en bok.

Alla bosatta i Sverige som fyllt 18 år är välkomna att låna på biblioteket. Är du student eller anställd vid Lunds universitet använder du LU-kortet som lånekort. Övriga använder ett särskilt lånekort.

Läs mer om lånekortet och våra gemensamma lånevillkor

I vår bibliotekskatalog LUBcat kan du söka efter litteratur, både tryckt och elektroniskt, och se var den är placerad. Om det du vill ha redan är utlånat kan du ställa dig i kö. I LUBcat kan du även kontrollera och eventuellt förlänga de lån du redan har.

Kursböcker, böcker i vår öppna samling och årsredovisningar står framme i biblioteket och kan lånas direkt. Böcker och tidskrifter som är placerade i vårt magasin, samt våra böcker inom forskningspolitik, måste beställas fram.

Läs mer om att låna och återlämna material

Har vi inte det material du behöver?

Böcker och artiklar som inte finns i LUBcat eller LUBsearch kan vi beställa åt dig från andra bibliotek genom ett fjärrlån.

Du kan även lämna ett inköpsförslag om vi inte har det du letar efter.

Denna service ger vi till studenter och forskare som är knutna till Ekonomihögskolan.

Senast uppdaterad: 2019-07-01