lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Låna på biblioteket

Böcker, kursböcker, tidskrifter, avhandlingar, årsredovisningar m.m.

Närbild på böcker i Ekonomihögskolans bibliotek

Alla bosatta i Sverige som fyllt 18 år är välkomna att låna på biblioteket. Du använder samma lånekort på alla biblioteken vid Lunds universitet.

Från och med höstterminen 2016 använder du ditt LU-kort som lånekort.

I vår bibliotekskatalog Lovisa kan du söka efter litteratur, både tryckt och elektroniskt, och se var den är placerad. Om det du vill ha redan är utlånat kan du ställa dig i kö. I Lovisa kan du även kontrollera och eventuellt förlänga de lån du redan har.

Kursböcker, böcker i vår öppna samling och årsredovisningar står framme i biblioteket och kan lånas direkt. Böcker och tidskrifter som är placerade i vårt magasin, samt våra böcker inom forskningspolitik, måste beställas fram.

 

Har vi inte det material du behöver?

Böcker och artiklar som inte finns i Lovisa eller LUBsearch kan vi beställa åt dig från andra bibliotek genom ett fjärrlån.

Du kan även lämna ett inköpsförslag om vi inte har det du letar efter.

Denna service ger vi till studenter och forskare som är knutna till Ekonomihögskolan.