Lån för distansstudenter

För dig som studerar på distans

Om du är antagen till en distanskurs vid någon av Ekonomihögskolans institutioner och av olika skäl inte kan besöka oss på plats, kan du ändå låna böcker av oss och utnyttja bibliotekets tjänster. Däremot måste du vända dig till ditt närmaste folk- eller högskolebibliotek om du vill beställa fjärrlån.

Lånekort

Hösten 2016 infördes LU-kortet som lånekort vid biblioteken vid Lunds universitet. Om du sedan tidigare har ett lånekort vid Lunds universitet kan du fortsätta använda detta. 

  • Har du inget lånekort vid något av Lunds universitets bibliotek kan du ansöka via vår bibliotekskatalog LUBcat
  • Skicka därefter e-post till biblioteket@ehl.lu.se. Ange ditt namn och personnummer, samt vilken kurs du läser (ange kurskod).
  • Om du har ett LU-kort kopplar vi samman ditt lånekort med detta. Har du inget LU-kort skickar vi ett lånekort till dig. 

För att få låna material från biblioteken vid Lunds universitet gäller våra gemensamma lånevillkor.

Sök och beställ

Våra böcker hittar du i bibliotekskatalogen LUBcat. När du hittat det du vill låna och förvissat dig om att materialet är tillgängligt och tillhör Ekonomihögskolans bibliotek, skickar du e-post till biblioteket. Ange författare och titel samt om du önskar en viss upplaga.

Om en bok du önskar är utlånad kan du ställa dig i kö i bibliotekskatalogen LUBcat eller genom att skicka e-post till biblioteket.

Låna och återlämna

När vi har utfärdat ett lånekort till dig, kan du beställa och få litteraturen hemskickad.  Lånetiden är minst fyra veckor. När du har lånat böcker av oss kan du själv kontrollera dina lån genom att logga in i bibliotekskatalogen LUBcat.

Notera att du själv står för returportot. Du är ansvarig för att boken kommer tillbaka i tid och i gott skick.

Kursböcker, referensböcker och tidskrifter lånas inte ut på detta sätt. Tidskriftsartiklar går endast att beställa som kopior och dessa faktureras i efterhand.

Elektroniska resurser

Som student vid Lunds universitet får du ett Studentkonto som du kan använda för att få tillgång till universitetets elektroniska resurser i LUBsearch. Här hittar du bland annat de elektroniska tidskrifter och databaser som Lunds universitet prenumererar på.

Senast uppdaterad: 2019-02-15