Låna och återlämna

Biblioteken vid Lunds universitet har gemensamma lånevillkor och lånekort. I vår bibliotekskatalog LUBcat kan du söka efter litteratur och hantera dina lån.

Så lånar du

Är du student eller anställd vid Lunds universitet använder du LU-kortet som lånekort. Övriga får ett lånekort vid ett av biblioteken.

Använd vår bibliotekskatalog LUBcat för att söka efter material, både tryckt och elektroniskt, och se var det är placerat. Om det du vill låna redan är utlånat kan du ställa dig i kö. Du får besked via e-post när du kan hämta materialet. Du väljer själv vid vilket universitetsbibliotek du vill hämta det som du beställer eller ställer dig i kö på.

I LUBcat kan du även se vad du har lånat och när det ska återlämnas.

Lämna tillbaka

Mellan biblioteken vid Lunds universitet finns ett transportsystem, vilket betyder att du kan lämna tillbaka det du lånat på valfritt universitetsbibliotek.

Om du lämnar materialet i en återlämningslåda eller i ett bokinkast kan det avregistreras först följande arbetsdag. Kursböcker som då är försenade genererar en förseningsavgift (10 kronor per dag).

OBS! Från den 15 september 2021 tar vi åter ut förseningsavgifter för kursböcker som lämnas tillbaka försent. Vi kommer även att återgå till fem omlån på det material som tillfälligt haft elva. På grund av pandemin stängdes avgifterna tillfälligt av i mars 2020.

Ekonomihögskolans bibliotek har en återlämningslåda utanför bibliotekets dörr. Om du är student eller anställd vid Ekonomihögskolan kommer du åt den dygnet runt, om du går in via Scheelevägen 15 H med ditt LU-kort. Det går även bra att lämna tillbaka böcker på andra bibliotek inom Lunds universitet. Om du inte vill gå in i någon byggnad har Universitetsbiblioteket (UB) en återlämningslåda utomhus på byggnadens västra sida.

Det är din skyldighet att notera återlämningsdatumet och att lämna tillbaka det du lånat i tid. Som en extra service skickas påminnelser ut via e-post, men om dessa, oavsett anleding, inte når fram, är det ändå ditt ansvar att återlämna i tid.

Vad händer om materialet lämnas försent?

Kursböcker som inte lämnas tillbaka i tid genererar en förseningsavgift på 10 kronor per bok och dag. Förseningsavgiften betalar du på det bibliotek som äger boken. På Ekonomihögskolans bibliotek tar vi endast kortbetalning.

OBS! Från den 15 september 2021 tar vi åter ut förseningsavgifter för kursböcker som lämnas tillbaka försent. Vi kommer även att återgå till fem omlån på det material som tillfälligt haft elva. På grund av pandemin stängdes avgifterna tillfälligt av i mars 2020.

Om du inte lämnar det du lånat i tid, skickas automatiska påminnelser via e-post. Tillhör boken Ekonomihögskolans bibliotek får du efter cirka tre veckor ett mejl som talar om att du har en vecka på dig att återlämna materialet, annars får du en räkning på dess nyanskaffningskostnad eller på hanteringskostnaden (300 kronor). Efter ungefär en vecka får du räkningen med post.

Det är du som är låntagare som är ansvarig för att det lånade materialet återlämnas. Om du reser bort eller blir sjuk får du ordna så att någon annan kan lämna tillbaka det åt dig. Du kan också skicka det med post till oss.

Om du av någon anledning inte kan återlämna materialet måste du ersätta det. Detta gör du lättast genom att köpa ett nytt exemplar som du lämnar till biblioteket. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Kontakta biblioteket

Lånetider

  • Kursböcker - 14 dagar
  • Övriga böcker - 28 dagar
  • Tidskrifter - 14 dagar
  • Årsredovisningar - 14 dagar

Allt material lånas om automatiskt, om det inte är någon kö.

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
Alfa6, Scheelevägen 15H
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45

Senast uppdaterad: 2021-08-02