Bibliotekets öppettider

Öppettider i sommar:

Biblioteket är öppet måndag–fredag:

28 juni–9 juli

10.00–14.00, obemannat 12.00–14.00.

10 juli–1 augusti Stängt
2 augusti–20 augusti 10.00–14.00, obemannat 12.00–14.00.
23 augusti–27 augusti 10.00–16.00, obemannat 12.00–14.00.


När biblioteket är obemannat, 12-14, har du samma tillgång till våra
samlingar och du når personalen på biblioteket@ehl.lu.se eller 046-222 94 45.

När biblioteket är stängt under sommaren, 10 juli - 1 augusti, kan du lämna tillbaka böcker på andra bibliotek inom Lunds universitet. Universitetsbiblioteket (UB) har en återlämningslåda utomhus på byggnadens västra sida, som du kommer åt dygnet runt.

Om du behöver kontakta en bibliotekarie under den här tiden kan du mejla till info@ub.lu.se.

Sommarlån

Kursböcker som du har lånat, eller lånat om, efter den 20 maj kan du ha till den 1 september.
 

Öppettider i terminstid:

Måndag–fredag 09.00–16.00, men obemannat 12.00–14.00.
Lördag Stängt
Söndag Stängt


OBS! Endast studenter och anställda vid Lunds universitet har tillgång till biblioteket. LU-kort krävs för att komma in.

Mellan 12.00–14.00 har biblioteket Meröppet och ingen personal i informationsdisken. Du når oss då på telefon 046-222 94 45 eller på biblioteket@ehl.lu.se.

Läs mer om hur det fungerar när vi har meröppet

Senast uppdaterad: 2021-07-15