lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Barbro Persson

Låneexpedition

Barbro är huvudansvarig för biblioteksmiljö och låneexpedition. Hon arbetar med våra samlingar och det är i första hand henne du ska vända dig till om du har frågor om lån och beställningar.

Låna på biblioteket

Kontakt

Barbro Persson
Bibliotekarie

barbro.persson@ehl.lu.se
Telefon: +46462229445

Barbro Persson

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45