lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Jens Fischer

Periodica, låneexpeditionen

Jens administrerar våra tidskriftsprenumerationer – både traditionella och digitala. Utöver det arbetar han även med de övriga samlingarna, samt tjänstgör i låneexpeditionen.

Artiklar och tidskrifter

 

Kontakt

Jens Fischer
Bibliotekarie

jens.fischer@ehl.lu.se
Telefon: +46462229446

Jens Fischer

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45