lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Sandra Elebro

Forskarstöd, LUCRIS

Sandra arbetar med Ekonomihögskolans forskare. Hon arbetar med publiceringsfrågor, håller i introduktioner för doktorander och är kontaktperson för forskningsinformationssystemet LUCRIS. Du kontaktar henne enklast på researchsupport@ehl.lu.se.

Därutöver ansvarar Sandra för inköp och inventering av databaser. Hon är även Ekonomihögskolans kontaktperson för LUP Student Papers, där du som är student registrerar din kandidat- eller masteruppsats.

Forskarstöd

LUCRIS

Studentuppsatser

Kontakt

Mobiltelefon: +46 72 563 74 98
 

Sandra Elebro
Bibliotekarie

sandra.elebro@ehl.lu.se
Telefon: +46462223386
Rum: EC1, Biblioteket & EC1:311

Sandra Elebro

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45