lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Studera på biblioteket

Datorer, kopiering, läsplatser med mera

Välkommen till Ekonomihögskolans bibliotek! Använd våra datorer för ditt arbete, eller koppla upp dig mot vårt trådlösa nätverk. På skolan har vi utskriftssystemet SecurePrint för utskrifter och kopiering. Det finns läsplatser, både för enskilt arbete och för arbete i grupp.

Bibliotekets datorer

Datorer och wifi

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett tiotal datorer tillgängliga för våra besökare. Du loggar in med ditt Student- eller Lucat-konto. Fler datorer finns i datorsalarna i Alfa 1.

Vid Lunds universitet finns det trådlösa nätverket Eduroam. Läs mer om det på universitetets sida.
 

Utskrifter och kopiering

OBS! Viktig information om utskriftskontot!

I december kommer ett nytt utskriftssystem upprättas som ska gälla för hela universitetet. Sätt därför inte in mer pengar på PayEx än du räknar med att förbruka innan det.

Läs mer om det nya utskriftssystemet.

Utskriftssystemet PayEx

På Ekonomihögskolan finns det universitetsgemensamma utskriftssystemet SecurePrint (PayEx). 

För att kunna skriva ut eller kopiera med SecurePrint måste du först skapa ett PayEx-konto.

Därefter måste du koppla samman det med ditt Student-konto genom UniFlow.
 

Läsplatser

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett fyrtiotal läsplatser för enskilda studier. I källaren finns platser särskilt anpassade för grupparbeten och samtal. Våra läsplatser är inte bokningsbara. Ytterligare läsplatser och grupprum finns i Studiecentrum på Alfa 1.

Det är inte tillåtet att äta mat i bibliotekets lokaler, du får bara ta in dryck med lock. Vi ber dig också att dämpa rösten av hänsyn till de som sitter och pluggar i biblioteket.

Prislista för kopiering och utskrifter

1 A4 0,50
1 A4 färg 2,50
1 A3 1,00
1 A3 färg 5,00

Tänk på när du kopierar...

Enligt upphovsrättslagen är kopiering av böcker i sin helhet förbjudet. Kopiering får därför endast avse begränsade delar av böcker eller andra litterära verk.

Det man kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Läs mer om upphovsrätt och kopiering (PDF)

Studentkonto

Du använder ditt Studentkonto för att logga in på bibliotekets e-resurser hemifrån och för att använda våra datorer, skrivare och kopiator.

Studentkontot skickas hem till dig inom en vecka efter kursstart. Om du har glömt lösenordet till ditt Studentkonto kan receptionen i EC 1 hjälpa dig.

Här kan du byta lösenord

Läs mer om Studentkontot