Avhandlingar och forskningspublikationer

Forskare vid Lunds universitet publicerar en mängd olika publikationer varje år; till exempel avhandlingar, böcker, artiklar working papers och konferensbidrag.

Tryckta avhandlingar på Ekonomihögskolans bibliotek

Foskningspublikationer

I Forskningsportalen hittar du artiklar, avhandlingar, working papers och annat som har publicerats vid Lunds universitet. Ibland finns materialet tillgängligt i fulltext.

I Forskningsportalen får du även information om de som forskar, om olika projekt och om de olika enheterna vid Lunds universitet.

Om du vill hitta forskningspublikationer från andra svenska lärosäten kan du söka i SwePub.

Avhandlingar

Varje år publiceras drygt 20 doktorsavhandlingar vid Ekonomihögskolan. Dessa står samlade i bibliotekets boksamling.

Avhandlingar som är publicerade vid Ekonomihögskolan eller Lunds universitet kan du söka efter i bibliotekskatalogen LUBcat, i LUBsearch eller i Forskningsportalen. 

 

Senast uppdaterad: 2020-05-19