Söka efter olika slags format

Här har vi samlat information om hur du hittar olika slags format, som exempelvis böcker, artiklar, uppsatser, årsredovisningar eller forskningspublikationer.

Böcker

Sök efter böcker i vår bibliotekskatalog LUBcat. Mer information

Kursböcker

Du hittar våra kursböcker i kursboksrummet. I LUBcat kan du se om boken finns tillgänglig, annars kan du ställa dig i kö på den. Mer information

E-böcker

E-böcker hittar du i ePublications, som är en del av LUBsearch. Mer information

Artiklar och tidskrifter

Elektroniska artiklar finns i LUBsearch. Bibliotekets tryckta tidskrifter är placerade i vårt magasin. Du hittar dem och beställer fram dem i LUBcat. Mer information

Databaser

Alla databaser som Lunds universitet har tillgång till finns i Databaser A-Z. Mer information

Forskningspublikationer

I Forskningsportalen hittar du avhandlingar, artiklar och annat som har publicerats vid Lunds universitet. Avhandlingar som har skrivits vid Ekonomihögskolan står samlade i Öppen samling. Mer information

Studentuppsatser

Kandidat- och magisteruppsatser som skrivits vid Lunds universitet hittar du i LUP Student Papers. Mer information

Årsredovisningar

Årsredovisningar från svenska börsnoterade företag finns på öppna hyllor i bibliotekets källare. Du hittar även årsredovisningar online, exempelvis via Bolagsfakta. Mer information

Offentligt tryck

Offentligt tryck har vi placerat i vårt magasin. Du hittar det och beställer fram i bibliotekskatalogen LUBcat. En stor del av det offentliga trycket finns även online. Mer information

Behöver du hjälp?

Hittar du inte det du söker? Behöver du tips om var du hittar information till uppsatsen? Vill du veta hur man söker i en specifik databas?

Boka tid med en bibliotekarie:
bokabibliotekarie@ehl.lu.se

Senast uppdaterad: 2019-08-19