Kursböcker

På Ekonomihögskolans bibliotek hittar du kursböcker inom skolans samtliga ämnesområden. Det finns minst ett referensexemplar och oftast ett antal utlåningsexemplar av varje kursbok.

Student i bibliotekets kursboksrum

Du söker efter våra kursböcker i bibliotekskatalogen LUBcat. Om boken du vill ha är utlånad kan du ställa dig i kö och får sedan ett mejl när boken har kommit in till dig.

LUBcat

Våra kursböcker är placerade i rummet förbi datorerna och kopiatorerna. Kursböckerna är uppställda i bokstavsordning och i de flesta fall står boken på författarens efternamn. Undantag är om boken har en redaktör (editor), eller om boken har fler än tre författare, i så fall står den på titeln. 

Metodböckerna står samlade på hyllan till höger när du kommer in i kursboksrummet.

Du hämtar själv de kursböcker du vill låna i hyllorna och registrerar sedan lånet i vår utlåningsautomat eller i lånedisken. Lånetiden på kursböcker är två veckor. Förseningsavgiften är 10 kronor per bok och dag.

Referensexemplar av kurslitteratur frågar du efter i lånedisken (som öppnar klockan 9 måndag-torsdag). Vi har minst ett referensexemplar av varje kursbok. Referensexemplaren får inte lånas hem utan läses i biblioteket.

Kursbok Mag är äldre kurslitteratur som är placerad i vårt magasin. Dessa böcker frågar du efter i lånedisken.

Senast uppdaterad: 2019-07-01