Offentligt tryck

Äldre riksdagstryck, Svensk författningssamling (SFS), Statens offentliga utredningar (SOU) samt officiell statistik finns i vårt magasin. Detta material beställs fram i bibliotekskatalogen LUBcat och har varierande lånetider.

En stor del av det offentliga trycket är även tillgängligt i elektronisk form.
Se våra ämnesguider och LUBsearch.

Mer information hittar du på Universitetsbibliotekets (UBs) sida om Offentligt tryck.

Sök i LUBsearch

Hitta artiklar, tidskrifter, böcker, avhandlingar med mera.

Behöver du hjälp?

Hittar du inte det du söker? Behöver du tips om var du hittar information till uppsatsen? Vill du veta hur man söker i en specifik databas?

Boka tid med en bibliotekarie:
Bitte.Holm@ehl.lu.se
Tel: 046-222 33 85

Senast uppdaterad: 2019-02-14