Covid-19 och höstterminen 2021

För dig som studerar eller arbetar vid ekonomihögskolan

Nu avvecklar vi flertalet pandemirestriktioner

Universitetets rektor har beslutat att avvecklingen av restriktioner ska ske stegvis med början den 29 september och med slut den 1 november. Syftet med detta är att inte riskera bakslag och att återgången ska kunna ske smidigt och under ordnade former. Till exempel har ett stort antal möbler magasinerats under pandemin, och det är omöjligt att få alla på plats samtidigt.

Under oktober månad kommer Ekonomihögskolans studieplatser stegvis att öppnas upp i takt med att magasinerade möbler kommer på plats. Det betyder att vi under oktober kommer ha några fullt möblerade utrymmen utan dekaler och restriktioner och andra utrymmen där dekaler och utglesad möblering fortfarande finns kvar. I dessa gäller avståndsbegräsningarna tills de tas bort.

Fram till den 1 november fortsätter undervisningen som hittills, det vill säga i små grupper på plats men huvudsakligen på distans. Från den 1 november schemalägger vi som före pandemin, med undervisning på plats och med fullt utnyttjande av våra lokaler. Även examination kommer som huvudregel att ske på plats efter den 1 november. 

Från den 1 november kan du som student alltså inte längre följa undervisningen på distans. Det betyder inte att all digital undervisning försvinner. Det kan t.ex. finnas pedagogiska eller andra skäl till att viss undervisning även fortsättningsvis ges digitalt.

Så vill vi passa på att informera om att Region Skåne nu erbjuder studenter och anställda vid universitetet att vaccinera sig på campus. Läs mer på lu.se.

Vi ser fram emot att stegvis lämna restriktionerna bakom oss och glädjer oss åt att få ses på campus igen!

När du är på campus

Det är fortfarande viktigt att alla som befinner sig på plats i våra lokaler bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö på campus. Tänk på att:

  • hålla avstånd och undvik trängsel i den mån det går
  • stanna hemma om du har symtom 
  • tvätta händerna ofta och noga eller använd handsprit

En sammanfattning av vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd

Drop in-vaccination

Under perioden 28 september–7 oktober kan du som är student eller medarbetare vid Lunds universitet vaccinera dig kostnadsfritt runt om på campus via Region Skåne.

Det finns stöd att få

Om du upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden, finns det stöd att få, bland annat:

Senast uppdaterad: 2021-10-01