Vår forskning

Institutionens övergripande forskningsstrategi är att vara öppen och inkluderande, den är förankrad i tre nyckelkoncept: relevans, internationalisering samt att bygga forskningsdatabaser. Institutionen vill få tusen blommor att blomma, vilket har resulterat i en produktiv, kreativ och mångsidig forskningsmiljö

Kompass som visar vägen till vår forskning
Institutionen är ung och internationell med personal från ca 30 länder

Ekonomisk-historiska institutionen har ett välgrundat rykte för sina omfattande forskningsprogram med tonvikt på långsiktiga processer, baserad på ekonomisk teori och med kvantitativa metoder som viktiga verktyg. Forskningsämnena är inriktade på frågor av hög relevans för samhället. Institutionens forskare genererar årligen en imponerande mängd internationell publicering och är mycket framgångsrika i att dra till sig extern forskningsfinansiering. Mer än 80 procent av institutionens totala budget går nu till forskning. Institutionen är ung och internationell, med cirka 30 länder representerade. Dess forskare deltar i omfattande internationella nätverk och är väl representerade vid internationella forskningskonferenser. Institutionen vinnlägger sig om kopplingen mellan sina starka forskningsområden och utveckling av dess undervisning.

Större forskningsområden inom ekonomisk historia:

Mer information

Du hittar mer information om vår forskning på våra engelska forskningssidor: