lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Forskare som möter samhällets utmaningar 

Teorier och metoder inom ekonomi har visat sig vara användbara för att lösa de mest skilda problem och utmaningar. När Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne delades ut 2012 gick priset till en nationalekonom vars marknadsalgoritmer gjort det möjligt att skapa större donationscirklar för njurar i New England, USA. Forskning som bokstavligen räddat liv.

Samma forskningsområde används av en forskargrupp nationalekonomer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet för att skapa mer rättvis fördelning av hyresrätter och smartare auktionsregler. Teorier som kan ge nöjdare kunder och ökade inkomster för de myndigheter och företag som använder sig av dem.

En annan grupp ekonomisk-historiker undersöker hur vi ska tackla problemen med en allt större andel äldre i befolkningen. När allt färre människor ska försörja allt fler blir det viktigt att förstå demografins dynamik i ett land och vad som påverkar dess tillväxt, folkhälsa och födslotal. Under 2013 lanserade forskarna en världsunik digital befolkningsdatabas (SEDD) som sluter ett viktigt informationsgap bakåt i tiden (1813-1910). Databasen har bland annat hjälpt forskare att avslöja överraskande samband mellan sjukdomar i tidig ålder, socioekonomisk status och individers livslängd. Insikter med betydelse för hur beslutsfattare utformar sin politik.

En tredje grupp forskare inom entreprenörskap tittar på hur vi kan stimulera uppkomsten av fler företag som växer, är lönsamma och därmed bidrar till ekonomin. De ställer både frågan och ger svaret själva när de årligen utexaminerar tjogtals med nya entreprenörer med god grund i den senaste forskningen.

På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver vi, med andra ord, forskning som är med om att lösa några av vår tids små och stora utmaningar. De ovan nämnda är bara ett axplock. Här är några av de områden där vi anses ligga i framkant.

Bekämpa fattigdom och ojämlikhet
Hur bör bistånd, institutioner och marknader utformas för att effektivt bekämpa fattigdom och ojämlikhet?

Framtidens affärer och företag
Hur får vi fler framgångsrika företag som växer, är lönsamma och därmed bidrar till ekonomin?

En mer motståndskraftig ekonomi
Hur utformar och reglerar vi ekonomiska och finansiella system som är mer motståndskraftiga mot kriser, inflation och turbulens i ekonomin?

Den demografiska utmaningen
Hur ska vi organisera ekonomin och finansiera välfärden när vi får en allt äldre befolkning där allt färre ska försörja allt fler?

Det nya ledarskapet
Hur bör företag organiseras och ledas för att bli mer ansvarsfulla, trovärdiga och hållbara?