lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Bekämpa fattigdom och ojämlikhet

Forskare möter utmaningen

Hur bör bistånd, institutioner och marknader utformas för att effektivt bekämpa fattigdom och ojämlikhet?

Tommy Andersson

Ekonomi som räddar liv

Alvin E. Roth och Lloyd Shapley fick ekonomipriset till Nobels minne 2012 för sina upptäckter inom forskningsområdet Economic Design. Nationalekonomerna Lars-Gunnar Svensson och Tommy Andersson forskar på området som räddar liv, höjer vinstmarginaler och gör världen mer rättvis.

Läs hela artikeln


Statistik räknar med att lyfta Afrika

Afrika höjer tillväxten men kämpar fortfarande för att föda sin befolkning. Björn Holmquist från Statistiska institutionen har medverkat i forskningsprojektet The Millennium Goals and the African Food Crisis, finansierat av Vetenskapsrådet. Siktet är inställt på FN:s millenniemål om att halvera hungern till 2015.

Läs hela artikeln


 

Anslag till alternativa finansmarknader

5,5 miljoner till forskning om alternativa finansmarknader

Finansprofessor Hans Byström och hans medarbetare på Ekonomihögskolan fick inför årsskiftet 2013 ett anslag om 5,5 miljoner från Wallenbergs stiftelse för att forska om alternativa finansmarknader. Vi frågade vad pengarna ska gå till och vem som kommer ha nytta av dem.

Läs hela artikeln


Globala drivkrafter avgörande faktor

Hur gick Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder i slutet av 1800-talet till ett av världens rikaste idag? Internationaliseringen av svensk ekonomi var och förblir en avgörande faktor för Sveriges framgångsresa, förklarar Fredrik Sjöholm som nyligen tillträtt sin tjänst som professor i internationell ekonomi vid Ekonomihögskolan.

Läs hela artikeln


Ett gott samarbete är den bästa krockkudden

Vad har Apple, IKEA och H&M gemensamt? De måste samarbeta med andra företag för att kunna producera, transportera och sälja sina produkter. Professor Ulf Elg har fått 3,2 miljoner för att ta reda på hur samarbeten kan undvika kulturkrockar, stärka ett företags varumärke och skapa större värde för kunden.

Läs hela artikeln


Entreprenörskap på export

I början av juni 2012 invigdes det nya magisterprogrammet i entreprenörskap vid ESAMI (the Eastern and Southern African Management Institute) i Arusha, Tanzania. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Ekonomihögskolan och ESAMI, och ska utbilda en ny generation av entreprenörer i Afrika.

Läs hela artikeln


På jakt efter lagens principer

Boel Flodgren, professor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, beviljades nyligen ett anslag på 1,4 miljoner av Torsten Söderbergs stiftelse. Hon kommer att studera ”Avtalsrätten i omvandling” och här berättar hon om bakgrunden till projektet och jakten på de allmänna lärorna i lagen.

Läs hela artikeln