lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Den demografiska utmaningen

Forskare möter utmaningen

Hur ska vi organisera ekonomin och finansiera välfärden när vi får en allt äldre befolkning där allt färre ska försörja allt fler?

Åldrande befolkning kräver nya lösningar

Centrum för ekonomisk demografi är en av Ekonomihögskolans mest framgångsrika tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med den ena topprankningen efter den andra. Att det rör sig om angelägen forskning visas inte minst av att man i år fått externa stöd på sammanlagt 16 miljoner kronor. Senast i raden är ett stöd på 3,3 miljoner kronor för en unik befolkningsdatabas i Landskrona.

Läs hela artikeln


Kartlägger kolonialismens ekonomiska effekter

En av de stora globala frågorna är varför vissa länder är fattiga och andra rika. I november anslog Vetenskapsrådet sex miljoner till ett projekt vid Ekonomihögskolan om kolonialismens effekter på utvecklingsländers förutsättningar att skapa långsiktig tillväxt.

Läs hela artikeln