lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

En mer motståndskraftig ekonomi

Forskare möter utmaningen

Hur utformar och reglerar vi ekonomiska och finansiella system som är mer motståndskraftiga mot kriser, inflation och turbulens i ekonomin?

Opper om magin bakom Kinas ekonomiska mirakel

Sedan 80-talet har 630 miljoner kineser lyfts ur fattigdom i Kina. Under samma period har privat företagande vuxit fram som en ny tillväxtmotor i Kina och världen. Ofta tillskrivs den kinesiska staten äran för det ekonomiska miraklet. I boken Capitalism from Below slår lundaforskaren Sonja Opper och den amerikanske sociologen Victor Nee hål på myten om staten som chefsdesigner för kapitalismens framgångar i Kina.

Läs hela artikeln


5,5 miljoner till forskning om alternativa finansmarknader

Finansprofessor Hans Byström och hans medarbetare på Ekonomihögskolan fick inför årsskiftet 2013 ett anslag om 5,5 miljoner från Wallenbergs stiftelse för att forska om alternativa finansmarknader. Vi frågade vad pengarna ska gå till och vem som kommer ha nytta av dem.

Läs hela artikeln


 

Entreprenörskap på export

I början av juni 2012 invigdes det nya magisterprogrammet i entreprenörskap vid ESAMI (the Eastern and Southern African Management Institute) i Arusha, Tanzania. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Ekonomihögskolan och ESAMI, och ska utbilda en ny generation av entreprenörer i Afrika.

Läs hela artikeln


Forskare rustar för nästa finanskris

Ekonomihögskolan invigde under våren 2011 Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Centret, som har fått sitt namn efter Sveriges mest välkände nationalekonom, ska utveckla den finansiella kompetensen i Sydsverige i samarbete med näringsliv och förvaltning. Målet är att höja kunskapsnivån för att framgångsrikt hantera framtida finanskriser.

Läs hela artikeln