lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Det nya ledarskapet

Forskare möter utmaningen

Hur bör företag organiseras och ledas för att bli mer ansvarsfulla, trovärdiga och hållbara?

Smarta organisationer bör också vara korkade visar ny teori

Kritisk reflektion och skarpsinne kan hjälpa företag att styra undan kriser, men ibland fyller hederlig dumhet en viktig funktion i att höja effektiviteten i en organisation. Det hävdar Mats Alvesson, organisationsprofessor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en ny teori om ”funktionell dumhet” som publicerats i Journal of Management Studies.

Läs hela artikeln