lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Forskare

Forskare inom Lund Brand Management Group

Johan Anselmsson
Professor
E-post: johan.anselmsson@fek.lu.se

Läs mer om Johan Anselmssons forskning

Ulf Johansson
Professor
E-post: ulf.johansson@fek.lu.se

Läs mer om Ulf Johanssons forskning

Veronika Tarnovskaya
Docent
E-post: veronika.tarnovskaya@fek.lu.se

Läs mer om Veronika Tarnovskayas forskning

Mats Urde
Docent
E-post: mats.urde@fek.lu.se

Läs mer om Mats Urdes forskning

Niklas Bondesson
Ekonomie doktor
E-post: niklas.bondesson@sbs.su.se

Läs mer om Niklas Bondessons forskning

Christian Koch
Ekonomie doktor
E-post: christian.koch@fek.lu.se

Frans Melin
Ekonomie doktor
E-post: frans.melin@fek.lu.se

Läs mer om Frans Melins forskning

Kaj-Dac Tam
Ekonomie doktor
Revenue Manager Findus
E-post: kaj-dac.tam@se.findus.com

Burak Tunca
Ekonomie Doktor
E-post: burak.tunca@fek.lu.se

Läs mer om Burak Tuncas forskning

Johan Gromark
Doktorand
E-post: johan.gromark@fek.lu.se